Attentie:
  • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
  • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

Belastingen

Inloggen Belastingloket

Informatie over uw belastingaanslag, uw WOZ-waarde en taxatieverslagen vindt u nu in het online Belastingloket. Hier kunt u ook contactgegevens en uw bankrekeningnummer wijzigen, een automatische incasso regelen en bezwaar maken. U logt in met DigiD of uw RSIN/aanslagbiljetnummer.