Belastingen

Inloggen Belastingloket

Informatie over uw belastingaanslag, uw WOZ-waarde en taxatieverslagen vindt u nu in het online Belastingloket. Hier kunt u ook contactgegevens en uw bankrekeningnummer wijzigen, een automatische incasso regelen en bezwaar maken. U logt in met DigiD. Als u vragen heeft bel dan het Noordelijk Belastingkantoor via telefoonnummer 088 - 7879000.

Bedrijven kunnen nu niet inloggen in het belastingloket. Aan inloggen met eHerkenning wordt gewerkt.