Gemeentelijke belasting betalen

Gemeentelijke belastingen kunt u betalen via automatische incasso. Hiermee geeft u toestemming om het bedrag in 8 termijnen af te schrijven (van maart tot en met oktober, iedere laatste week van de maand). Automatische incasso vraagt u aan met DigiD. Ook uw incasso stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen kan online.

Eigen betalingsopdracht

  • Betaalt u liever via internetbankieren of met de acceptgiro die u heeft ontvangen? Zorg er dan voor dat het volledige bedrag betaald is voor de eerste vervaldag. Of betaal in 2 gelijke termijnen. De vervaldagen vindt u op het aanslagbiljet
  • Het rekeningnummer waarop u de gemeentelijke belastingen van Noordenveld betaalt is NL26BNGH0285183281 ten name van Gem Noordenveld Bel
  • Vermeld het debiteurennummer. Dit nummer staat op uw aanslagbiljet

Zelf betalen in 8 keer

Wilt u de gemeente niet machtigen, maar wel in 8 maanden betalen? Dan kunt u zelf in 8 keer betalen met internetbankieren. Hiervoor vult u de Verklaring internetbankieren in.