Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Noordenveld streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van deze website (Noordenveld.nl).

Nalevingsstatus

Gemeente Noordenveld verklaart dat de eerste maatregelen genomen zijn om deze website te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje 'Toelichting op de nalevingsstatus' leest u hoe ver wij zijn gevorderd met de toegankelijkheid van Noordenveld.nl en welke noodzakelijke maatregelen wij nemen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 3 maart 2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Noordenveld, Kirsten Ipema, wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 3 maart 2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail ons dan: postbus@noordenveld.nl.

Wat u van ons kunt verwachten

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
  • Binnen 3 weken handelen wij uw verzoek af

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf lichten wij nader toe waarom de website Noordenveld.nl nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar

Uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring vervangen wij deze toegankelijkheidsverklaring door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie

De website is op 10 maart 2020 online gegaan. De website is getoetst op digitale toegankelijkheid. Het rapport van de toets staat online.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Klik op een link om de toegankelijkheidsverklaring van de website te bekijken. Of kijk in het register van toegankelijkheidsverklaring.nl.