Onroerendezaakbelasting (OZB) en WOZ-waarde

Heeft u een eigen woning? Of bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw of stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB). U krijgt meestal eind februari een aanslag via de post of via mijnoverheid.nl. Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van uw pand (WOZ-waarde). Bel als u vragen heeft over de aanslag. U kunt een kopie van het taxatieverslag en/of de aanslag opvragen.

Wat u moet weten

 • Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken
 • Als u een inkomen rond bijstandsniveau heeft en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding
 • Heeft u in februari geen aanslag ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Sommige inwoners krijgen de aanslag gemeentelijke belastingen later
 • Bij de berekening van de OZB gaan we uit van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari van vorig jaar. Deze datum heet de waardepeildatum
 • Ieder jaar stellen wij de WOZ-waarde opnieuw vast. Hierbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. We houden rekening met de grootte van het pand, waar het ligt en staat van onderhoud
 • Meer informatie over de WOZ (Rijksoverheid)

Verhuizen

Gaat u verhuizen of bent u verhuisd? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw belastingaanslag. Meer over verhuizen en belastingen

Betalen

 • Betalen kan in 8 keer via automatische incasso
 • Of betaal zelf in 1 of 2 keer. De datums waarop uw betaling binnen moet zijn, vindt u op de aanslag

Kosten

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde:

 • Woningeigenaar: 0,10755 %
 • Eigenaar niet-woning: 0,10755 %
 • Gebruiker niet-woning: 0,12936 %