Afvalstoffenheffing

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. U krijgt meestal eind februari een aanslag via de post of via mijnoverheid.nl. Bel als u vragen heeft over de aanslag. U kunt een kopie van de aanslag opvragen.

Wat u moet weten

 • U betaalt extra belasting als u een extra grijze of groene container heeft
 • Als u een inkomen rond bijstandsniveau heeft en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding
 • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag
 • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland, dan passen wij de aanslag aan. U krijgt het teveel betaalde bedrag terug. Meer over verhuizen en belastingen
 • Heeft u in februari geen aanslag ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Sommige inwoners krijgen de aanslag gemeentelijke belastingen later

Betalen

 • Betalen kan in 8 keer via automatische incasso
 • Of betaal zelf in 1 of 2 keer. De datums waarop uw betaling bij ons binnen moet zijn, staan op de aanslag

Kosten

 • U woont alleen: € 161,20
 • U woont met 2 of meer personen: € 202,35
 • Recreatiewoning: € 202,35
 • Extra grijze container: € 99,50
 • Extra groene container: € 61,60