Informatie van de gemeentepagina bekijken

Nieuws, aankondigingen, bekendmakingen en binnengekomen en verleende vergunningen publiceren wij wekelijks op de gemeentepagina in De Krant, het Roder Journaal en de Norger Courant. Deze informatie staat ook online. Hieronder staat waar u de informatie kunt vinden.

Bekendmakingen

Op Overheid.nl staan de bekendmakingen van (bouw)vergunningen, verkeersbesluiten, activiteitenbesluiten en uitschrijvingen uit de basisregistratie personen (BRP). De bekendmakingen zijn geordend op datum.

Onze actuele bekendmakingen

Nieuws

Nieuws van de gemeente en raad, bijeenkomsten

Raadsvergaderingen en -besluiten

Vergaderdata, agenda en vergaderstukken van de gemeenteraad