Bijstand voor zelfstandig ondernemers

Vanaf 1 oktober 2021 zijn een aantal steunmaatregelen afgelopen. De Tozo en de TONK zijn niet verlengd, omdat de economie weer draait en de werkloosheid laag is. Er is nog wel financiële ondersteuning mogelijk voor ondernemers.

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u als ondernemer na 1 oktober nog behoefte aan financiële ondersteuning dan kunt u vanaf die datum weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen: het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) of de IOAZ (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Lees meer over het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen.