Bijstand voor zelfstandigen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen (Bbz) krijgen. Dat kan ook als u een uitkering heeft en u wilt een eigen bedrijf beginnen.

Voorwaarden

  • U woont in gemeente Noordenveld
  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland
  • Uw inkomen is lager dan de bijstandsnorm
  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming
  • Uw bedrijf is in potentie levensvatbaar

Meer informatie

Meer over de regeling bijzondere bijstand voor zelfstandigen vindt u op de website van de Rijksoverheid.