Bijstand voor zelfstandigen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen (Bbz) krijgen. Dat kan ook als u een uitkering heeft en u wilt een eigen bedrijf beginnen.

Voorwaarden

  • U woont in gemeente Noordenveld
  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland
  • Uw inkomen is lager dan de bijstandsnorm
  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming
  • Uw bedrijf is in potentie levensvatbaar

Bbz na uw Tozo uitkering

Heeft u een Tozo uitkering ontvangen en na 1 oktober nog behoefte aan financiële ondersteuning, dan kunt u vanaf die datum weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen: het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) of de IOAZ (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

Tot 1 januari 2022 wordt het Bbz voor Tozo ontvangers vereenvoudigd uitgevoerd:

  • de gemeente hoeft geen vermogenstoets uit te voeren
  • het Bbz kan met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden worden aangevraagd (dus per 1 december 2021 kan nog aangevraagd worden met ingang van 1 oktober 2021)
  • de gemeente stelt het inkomen en de hoogte van het Bbz vast per kalendermaand

Vanaf 1 januari 2022 geldt het gewone Bbz weer.

Let op! Voor Bbz of IOAZ moet u meer informatie aanleveren dan voor de Tozo of TONK. De aanvraag kost ook meer tijd. Eén van de zaken waarnaar gekeken wordt is of uw bedrijf vóór Corona levensvatbaar was en of uw bedrijf dat op korte termijn weer kan worden.

Komt u in aanmerking?

Wilt u weten of u misschien in aanmerking kunt komen voor Bbz of IOAZ? Met behulp van een aantal vragen kunt u via de Bbz-check een eerste inschatting maken. De beoordeling of u wel/geen recht heeft op Bbz wordt door de gemeente gemaakt.

Vragen

Heeft u vragen over Bbz of IOAZ en/of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088 - 050 88 85.

Meer informatie

Meer over de regeling bijzondere bijstand voor zelfstandigen vindt u op de website van de Rijksoverheid.