Werk aan de Westerd

De riolering in wijk De Westerd in Peize wordt vervangen. Door het werk aan het riool te combineren met andere werkzaamheden aan de openbare ruimte, kunnen we met minder geld meer doen. We werken hierin samen met de bewoners en andere partijen in de wijk. We hebben de wensen voor aanvullende zaken geïnventariseerd. Deze zijn vastgelegd in een programma van eisen.

Waarom moet het riool vervangen worden?

Het vervangen en aanpassen van het rioolstelsel is nodig, omdat het riool niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Momenteel ligt in De Westerd een enkel rioolstelsel, waardoor zowel afvalwater uit woningen als regenwater wordt afgevoerd. In de nieuwe situatie worden afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd. Omdat het nieuwe rioolstelsel onder de straat komt, gaat de openbare ruimte volledig op de schop.

Waar staan we nu?

Alle bouwstenen voor het beoogde project zijn in beeld. We weten met wie we te maken hebben en wat de wensen zijn. Ook weten we de kansen die gelijk kunnen worden meegenomen. Met de bewoners zijn diverse wandelingen door de wijk gemaakt om ook hun wensen te horen.

Het project is duidelijk omschreven: doel en resultaat, wie er aan het project meewerken. De zorgen, de risico’s en hoe we daar mee om kunnen gaan zijn vastgelegd. Bekend is wat binnen het project valt en wat niet en dat we samen werken in de vorm van een bouwteam.

De gemeenteraad heeft 14 juli 2022 kennis genomen van de projectopdracht en het budget beschikbaar gesteld. Ook voor de kansen!

De volgende stap

De volgende stap is de ontwerpfase. In deze fase zetten we, samen met de bewoners en andere belanghebbenden, de eerste lijnen op papier. In verschillende stappen, die we steeds weer met de bewoners bespreken, wordt dit omgezet naar een definitief ontwerp met daarin het eindbeeld. Daarin ligt alles vast: de grens van het gebied, de maten, de materialen het straatmeubilair en de beplanting. Als alles vlot verloopt, stelt college het definitieve ontwerp in januari volgend jaar (2023) vast. Daarna wordt het project verder technisch voorbereid en uitgevoerd.

Het ontwerp voor de wijk maken we samen met de inwoners.
Voordat we een definitief ontwerp voorleggen aan het college zijn er 3 inloopbijeenkomsten.
De eerste bijeenkomst was donderdag 22 september 2022. Het schetsontwerp dat daar te zien was kunt u nu downloaden. We hebben dit samen met de bewoners besproken, verbeterd en aangevuld. Deze informatie wordt de komende tijd verwerkt.

Eind oktober komen we terug bij de bewoners met een aangevulde versie: het voorlopig ontwerp. Gevolgd door een 3e bijeenkomst in december is de 3e bijeenkomst over het definitieve ontwerp. Dat definitieve ontwerp wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Besluit het college positief dan gaan we verder met de technische uitwerking. Ook daarna worden de bewoners weer meegenomen en met hen gekeken of alle details kloppen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van het project Werk aan de Westerd? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen?

Heeft u een dringende vraag? Neem dan contact op met projectleider Rients Turkstra. Dat kan via telefoonnummer 06 - 112 252 33 of door een e-mail te sturen naar Rients@TurkstraAdvies.nl.

Meer informatie

Meer informatie over dit project ziet en hoort u in dit filmpje.

Logo project Werk aan de Westerd