Attentie:
  • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
  • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

Werk aan de Westerd

De riolering in de buurt De Westerd in Peize wordt vervangen. De werkzaamheden starten pas in 2023, maar de voorbereidingen zijn al gestart. In het kader van de werkzaamheden is een projectgroep met de naam ‘Werk aan de Westerd’ opgericht.

Waarom moet het riool vervangen worden?

Het vervangen en aanpassen van het rioolstelsel is nodig, omdat het riool niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Momenteel ligt in De Westerd een enkel rioolstelsel, waardoor zowel afvalwater uit woningen als regenwater wordt afgevoerd. In de nieuwe situatie worden afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd. Omdat het nieuwe rioolstelsel onder de straat komt, gaat de openbare ruimte volledig op de schop.

Wordt alleen het riool aangepast?

Omdat de openbare ruimte door de rioleringswerkzaamheden op de schop gaat, kunnen andere gewenste werkzaamheden aan de openbare ruimte eventueel worden meegenomen. Momenteel is er geen geld beschikbaar voor extra werkzaamheden, maar voor goede ideeën van buurtbewoners voor het herinrichten van de openbare ruimte kunnen we mogelijk extra geld vrijmaken.

Om van de bewoners van De Westerd te horen wat zij mooi vinden aan hun buurt en wat volgens hen beter kan, is de projectgroep op 5 februari met buurtbewoners de straat opgegaan. Tijdens diverse rondwandelingen vertelden zij ons welke ideeën en wensen zij hebben voor hun buurt. De ideeën en wensen zijn samengevat in het
 

Hoe gaat het straks verder?

Tot half juni gaat de projectgroep ‘Werk aan de Westerd’ aan de slag met het vormen van een bouwteam. In het bouwteam zitten naast een aantal buurtbewoners een landschapsarchitect, een verkeerskundige, de beoogde aannemer en de projectleider. Het bouwteam heeft een belangrijke rol bij het ontwerpen van zowel de riolering als de openbare ruimte.

Door de projectgroep wordt daarnaast gewerkt aan de afronding van de definitieve projectopdracht. Voor de zomer bieden we zowel de definitieve projectopdracht als het beoogde bouwteam aan bij de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat, kan er worden gestart met het eerste ontwerp. De verwachting is dat we vlak na de zomervakantie een eerste schetsontwerp aan de buurtbewoners kunnen laten zien. De planning is dat het definitieve ontwerp voor de kerst klaar is. Begin 2023 gaan vervolgens de voorbereidingen van start (zo moet er technisch nog van alles worden uitgewerkt). Als het meezit, kunnen de werkzaamheden dan in het voorjaar van 2023 beginnen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van het project Werk aan de Westerd? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen?

Heeft u een dringende vraag? Neem dan contact op met projectleider Rients Turkstra. Dat kan via telefoonnummer 06 - 112 252 33 of door een e-mail te sturen naar Rients@TurkstraAdvies.nl.

Meer informatie

Meer informatie over dit project ziet en hoort u in dit filmpje.

Logo project Werk aan de Westerd