Attentie:
  • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
  • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. U leest hier meer over de voorwaarden.

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. De tewerkstellingsvergunning die eerder verplicht werd gesteld is niet meer nodig. De vrijstelling geldt sinds 1 april (met terugwerkende kracht tot 4 maart). 

Voorwaarden

Om deze kwetsbare groep vluchtelingen extra te beschermen, stelt het kabinet voor toegang tot de arbeidsmarkt de volgende voorwaarden:

  • Mensen mogen alleen in loondienst werken
  • De werknemer moet door de werkgever uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden aangemeld bij UWV
  • De werkgever geeft informatie door zoals werkuren en werkplek

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over Werk en Inkomen voor vluchtelingen.