Vooroverleg aanvragen

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen, maar weet u niet of uw plannen haalbaar zijn? Dan kunt uw plan aan ons voorleggen in een vooroverleg. Een vooroverleg vraagt u aan in het Omgevingsloket.

Wat u moet weten

 • Bij een vooroverleg beoordelen wij uw hele bouwplan. Wij controleren of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan, de monumententoets en de welstandstoets.
 • De conclusie van het vooroverleg geeft u zekerheid over de haalbaarheid
 • Een vooroverleg vraagt u aan in het omgevingsloket
 • Een vooroverleg kost geld (zie kosten)

Aanvragen

Bij een aanvraag vooroverleg stuurt u de volgende documenten mee.

In geval van bouwen of verbouwen:

 • situatietekening van alle aanwezige bebouwing op het perceel (schaal 1:500)
 • bestaande en nieuwe plattegronden (schaal 1:100 of groter)
 • tekeningen van bestaande en nieuwe gevels (schaal 1:100 of groter)
 • kleurenfoto's van de bestaande situatie en de directe omgeving
 • opgave van materialen en kleuren
 • als het bouwprotocol van toepassing is: risico-analyse op basis van bouwprotocol

In geval van ander gebruik van gebouwen en/of gronden

 • een duidelijke beschrijving en uitleg van de voorgenomen activiteiten

Kosten

Het vooroverleg kost 57,7% van de uiteindelijke kosten van de omgevingsvergunning met een maximum van € 1.194,90