Verzilverlening

Bent u 58 jaar of ouder en woningeigenaar? Dan kunt u de Verzilverlening aanvragen om uw woning levensloopbestendig maken. Om in aanmerking te komen voor de lening vraagt u eerst bij ons de toewijzingsbrief aan. Met de brief vraagt u bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de hypothecaire lening aan.

Wat u moet weten

 • De Verzilverlening is een 2e hypotheek. De rente wordt jaarlijks bij uw hypotheekschuld opgeteld. Tijdens de looptijd van de lening lost u niks af. De lening heeft geen invloed op uw inkomen
 • Het minimale leenbedrag is € 2.500,- en het maximale leenbedrag is € 40.000,-
 • Uw woning moet overwaarde hebben. Bij het verstrekken mag de Verzilverlening niet meer dan 80% van de WOZ-waarde / getaxeerde marktwaarde van uw woning zijn. Dit bedrag is min de lopende financieringen
 • De Verzilverlening is voor het levensloopgeschikt maken van uw woning, zodat u langer veilig thuis kunt wonen. U mag de Verzilverlening inzetten voor woningverbetering, woningonderhoud en het verduurzamen van uw woning. Voorbeelden van maatregelen ziet u in het overzicht met bouwkundige en technologische aanpassingen
 • Een huishouden kan 1 keer gebruik maken van de lening
 • Het terugbetalen gebeurt pas na verkoop van de woning of bij het overlijden van de hypotheeknemer(s)

Voorwaarden

 • U bent woningeigenaar en 58 jaar of ouder
 • Uw woning is minimaal 1 jaar oud
 • U komt in aanmerking voor de lening als uw woning meer waard is dan uw hypotheek
 • U gebruikt minimaal 30% van de lening voor de aanpassingen om de woning levensloop geschikt te maken

Hoe het aanvragen werkt

U vraagt de toewijzingsbrief samen aan als u getrouwd bent of geregistreerd partners bent of als de woning gezamenlijk eigendom is. U kunt de toewijzingsbrief op de volgende manieren aanvragen:

Wij beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden
Als u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u van ons een toewijzingsbrief. Met de toewijzingsbrief vraagt u de Verzilverlening aan bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

De gegevens die u nodig hebt bij het aanvragen van de toewijzingsbrief:

 • Een kopie van de offerte(s) om inzicht te geven in de kosten van de maatregelen  
 • Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden
 • Als het van toepassing is een kopie van de benodigde vergunning(en)