Attentie:

Van maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus (bouwvakvakantie) is de balie van het gemeentehuis van 9.00 tot 12.00 uur geopend

Ter inzage

Voordat wij beleid vaststellen, leggen we het vaak ter inzage. Dit betekent dat we mensen de kans geven om het beleidsstuk te bekijken en er iets van te vinden. Stukken kunt u altijd inzien op het gemeentehuis. Maar door de coronamaatregelen is het voor veel mensen lastiger om op het gemeentehuis te komen. Daarom zetten we beleidsstukken die interessant zijn voor een groot deel van onze inwoners nu ook op de website.

Rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage Norg

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe heeft het voornemen het herziene rampbestrijdingsplan voor Underground Gas Storage Norg (Ondergrondse Gasopslag Norg) vast te stellen. In het rampbestrijdingsplan zijn de scenario’s uitgewerkt die zich mogelijk op de locatie voor zouden kunnen doen. Het plan bevat de in de eerste uren te nemen maatregelen door de hulpdiensten, mocht zich één van de beschreven scenario’s voordoen. Voordat het rampbestrijdingsplan van de Underground Gas Storage Norg door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe kan worden vastgesteld moet het plan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage worden gelegd.

Inzagemogelijkheden 

Het rampbestrijdingsplan ligt tijdens kantooruren ter inzage van vrijdag 2 juli tot en met vrijdag 13 augustus 2021, op de volgende locaties:

  • Het kantoor van Veiligheidsregio Drenthe, Mien Ruysweg 1, 9408 KA Assen
  • De gemeente Noordenveld, Raadhuisstraat 1, 9301 AA te Roden
Daarnaast kunt u digitaal het rampbestrijdingsplan inzien:


Zienswijzen 

U kunt uw zienswijzen indienen tot en met 13 augustus 2021 bij het bestuur Veiligheidsregio Drenthe. U mag dit mailen aan info@vrd.nl of per post versturen aan:

Bestuur Veiligheidsregio Drenthe
t.a.v. afdeling Crisisbeheersing
Postbus 402, 9400 AK Assen
onder vermelding van ‘zienswijze rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage Norg’

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 0592-324660 of via de email info@vrd.nl.