Attentie:

Het probleem met DigiD op onze website is opgelost. U kunt uw aanvraag of melding waarbij u moet inloggen met DigiD weer naar ons versturen.

Ter inzage

Voordat wij beleid vaststellen, leggen we het vaak ter inzage. Dit betekent dat we mensen de kans geven om het beleidsstuk te bekijken en er iets van te vinden. Stukken kunt u altijd inzien op het gemeentehuis. Maar door de coronamaatregelen is het voor veel mensen lastiger om op het gemeentehuis te komen. Daarom zetten we beleidsstukken die interessant zijn voor een groot deel van onze inwoners nu ook op de website.

Beleid ter inzage

Aanwijzing interferentiegebied bodemenergiesystemen Oosterveld

Door het aanwijzen van Oosterveld Norg tot interferentiegebied is er nu een vergunning nodig voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem. Dit voorgenomen besluit heeft al eerder ter inzage gelegen, en er zijn geen zienswijzen op ingediend. Nu is alleen nog beroep mogelijk bij de rechtbank.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u van 16 februari tot en met 31 maart 2021 inzien.

 

Eigentijdse Noordenveldse welstandsnota

Welstand gaat over de vormgeving van de bebouwing en over hoe de bebouwing past in de straat en de verdere omgeving. Heeft u bouwplannen, dan moeten deze voldoen aan de eisen die in de welstandsnota staan. De nieuwe welstandsnota heeft minder regels en meer mogelijkheden voor maatwerk.

Het concept van de nieuwe welstandnota ligt ter inzage van 1 februari tot en met 15 maart 2021

Nota bodembeheer

De gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze, Westerveld, Midden-Drenthe, Borger-Odoorn, Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden, Emmen en de provincie Drenthe werken samen om te komen tot een beleid voor hergebruik van grond. Daarmee wordt de uitwisseling van grond tussen gemeenten eenvoudiger en de handhaving eenduidiger. Dit beleid staat in de nota grondbeleid.

De nota bodembeheer ligt ter inzage van 28 januari tot en met 11 maart 2021.