Ter inzage

Voordat wij beleid vaststellen, leggen we het vaak ter inzage. Dit betekent dat we mensen de kans geven om het beleidsstuk te bekijken en er iets van te vinden. Stukken kunt u altijd inzien op het gemeentehuis. Maar door de coronamaatregelen is het voor veel mensen lastiger om op het gemeentehuis te komen. Daarom zetten we beleidsstukken die interessant zijn voor een groot deel van onze inwoners nu ook op de website.

De Warmtevisie Noordenveld

De Warmtevisie Noordenveld toont per wijk alternatieve manieren om warmte op te wekken. Draagvlak en betrokkenheid van inwoners heeft de Warmtevisie gevormd en blijft belangrijk bij het vervolg ervan. De visie geeft inzicht in de extra wijken, waar we voor 2030 met de bewoners stappen willen zetten. De gemeenteraad moet de Warmtevisie nog vaststellen. Voordat dat gebeurt, horen wij graag uw mening erover.

De conceptversie van de Warmtevisie ligt van maandag 29 maart 2021 tot maandag 10 mei ter inzage bij het gemeentehuis in Roden. U kunt de Warmtevisie en de verkorte publieksversie hieronder via de link lezen. Hoe u uw mening door kunt geven leest u in de bekendmaking.

Ontwerp beleidsregels Oosterveld fase 2 en 3

In het Chw bestemmingsplan Oosterveld Norg fase 2 en 3  wordt gewerkt met een aantal open normen. In de beleidsregels worden deze open normen uitgewerkt voor de beeldkwaliteit van de woningen (welstand) en de openbare ruimte en landschappelijke inpassing. De ontwerp beleidsregels liggen van 4 maart tot en met 14 april 2021 ter inzage.