Ter inzage

Voordat wij beleid vaststellen, leggen we het vaak ter inzage. Dit betekent dat we mensen de kans geven om het beleidsstuk te bekijken en er iets van te vinden. Stukken kunt u altijd inzien op het gemeentehuis. Maar door de coronamaatregelen is het voor veel mensen lastiger om op het gemeentehuis te komen. Daarom zetten we beleidsstukken die interessant zijn voor een groot deel van onze inwoners nu ook op de website.

Ontwerp-omgevingsvergunningen en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Zuidvelde

Het college heeft ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunningen voor de realisatie van zonnepark Zuidvelde. De bijbehorende stukken liggen ter inzage tussen 16 juni en 27 juli. U kunt de stukken in het gemeentehuis bekijken en online inzien. Informatie over het indienen van een zienswijze staat in de bekendmaking van Zonnepark Zuidvelde.

Ontwerp omgevingsvergunning Weehorsterweg 2 te Peize 

De ontwerp omgevingsvergunning van Weehorsterweg 2 te Peize ligt ter inzage van 9 juni tot 21 juli 2022 in het gemeentehuis. Het initiatief omvat ‘’het verbouwen van de bestaande schuur tot een woning. Informatie over het indienen van een zienswijze staat in de bekendmaking van Weehorsterweg 2 te Peize.

Ontwerp omgevingsvergunning Molenweg 1 te Roden

De ontwerp omgevingsvergunning en bijbehorende stukken van de Molenweg 1 in Roden liggen ter inzage van dinsdag 7 juni tot en met dinsdag 19 juli 2022 in het gemeentehuis. Het initiatief omvat “Het brandveilig gebruiken van het Kindcentrum de Marke in Roden’’. Informatie over het indienen van een zienswijze staat in de bekendmaking van Molenweg 1 te Roden.