Ter inzage

Voordat wij beleid vaststellen, leggen we het vaak ter inzage. Dit betekent dat we mensen de kans geven om het beleidsstuk te bekijken en er iets van te vinden. Stukken kunt u altijd inzien op het gemeentehuis. Maar door de coronamaatregelen is het voor veel mensen lastiger om op het gemeentehuis te komen. Daarom zetten we beleidsstukken die interessant zijn voor een groot deel van onze inwoners nu ook op de website.

Ontwerpbestemmingsplan Hoofdstraat 78 Een

Het ontwerpbestemmingsplan Hoofdstraat 78 in Een ligt ter inzage van 19 januari 2022 tot en met 2 maart 2022. U kunt het plan online bekijken en in het gemeentehuis. 

Zienswijze 
Een schriftelijke zienswijze richt u aan burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC Roden onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Hoofdweg 78 te Een. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw A. Antonides, van het team Realisatie via het telefoonnummer: 088 - 050 88 88.