Tegemoetkoming meerkosten aanvragen

Bent u langdurig ziek of heeft u een handicap, dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in uw zorgkosten. U krijgt maximaal € 300,- per jaar. Bel of mail ons om deze tegemoetkoming aan te vragen.

Aanvragen hoeft niet ieder jaar opnieuw. Heeft u de tegemoetkoming vorig jaar gekregen en is uw situatie niet veranderd, dan loopt de regeling automatisch door.

Voor wie de regeling is

  • U komt in aanmerking voor deze regeling als u een Wmo-voorziening of een Wlz-indicatie heeft of als u voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent
  • U kunt deze regeling ook aanvragen voor uw minderjarige kind

Voorwaarden

  • Door een chronische ziekte of beperking heeft u extra hoge zorgkosten
  • Uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt
  • U heeft geen of weinig vermogen: maximaal € 12.450,- voor een gezin of alleenstaande ouder, maximaal € 6.225,- voor een alleenstaande
  • Er is geen andere regeling die deze kosten vergoedt

Na uw aanvraag

U hoort binnen 8 weken of u de tegemoetkoming krijgt. Wij maken het geld daarna zo snel mogelijk over.