Subsidie aanvragen voor plan of activiteit

Organiseert u of uw vereniging een cultureel of sportief evenement? Of een activiteit of bijeenkomst die de leefbaarheid in Noordenveld vergroot of bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners? Dan kunt u online subsidie aanvragen. Wij dragen dan bij in de kosten.

Wat u moet weten

 • U krijgt subsidie als u voldoet aan de voorwaarden en er is nog geld beschikbaar
 • Vraag minimaal 6 weken van tevoren subsidie aan
 • Heeft u vragen of twijfelt u of uw plan in aanmerking komt voor subsidie, dan belt of mailt u: 050 - 50 27 222 of postbus@noordenveld.nl

Waarvoor u subsidie krijgt

Wij geven subsidie aan allerlei activiteiten en plannen. U bepaalt zelf of u uw idee aan ons voorlegt. Voorbeelden zijn:

 • Activiteiten en ideeën die de leefbaarheid in uw wijk of dorp verbeteren
 • Activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners actief betrokken zijn bij hun wijk of dorp
 • Sportieve en culturele activiteiten of cursussen
 • Cursus waar u leert een AED te gebruiken, een apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Ook subsidie voor de aanschaf van een AED of een kast om deze buiten te bewaren is mogelijk

Voorwaarden

 • U betaalt zelf minimaal een kwart van de kosten
 • De activiteit is voor iedereen toegankelijk
 • U gebruikt de subsidie niet om eten, drinken of verblijfskosten te betalen

Aanvragen

Stuur de volgende bijlagen mee bij uw aanvraag:

 • Recent financieel jaarverslag van uw organisatie. Heeft u geen jaarverslag, dan stuurt u de meest recente bankrekeningafschriften van alle (lopende en spaar)rekeningen 
 • Projectplan van de activiteit
 • Begroting of financieel overzicht van de activiteit of het plan. Geef hierin ook aan of u een bijdrage in de kosten krijgt van andere organisaties en hoeveel u zelf bijdraagt

Na uw aanvraag

U hoort binnen 6 weken of u subsidie krijgt. Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben.