Subsidie aanvragen voor plan of activiteit

Organiseert u of uw vereniging een cultureel of sportief evenement? Of een activiteit of bijeenkomst die de leefbaarheid in Noordenveld vergroot of bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners? Dan kunt u online subsidie aanvragen. Wij dragen dan bij in de kosten.

Wat u moet weten

 • U krijgt subsidie als u voldoet aan de voorwaarden en er is nog geld beschikbaar
 • Vraag minimaal 8 weken van tevoren subsidie aan
 • Heeft u vragen of twijfelt u of uw plan in aanmerking komt voor subsidie, dan belt of mailt u: 050 - 50 27 222 of postbus@noordenveld.nl
 • Voor meer informatie over de voorwaarden klikt u op onderstaande links:
  Dorpenfonds
  (deze voorwaarden gelden ook voor ‘Frisse Start na Corona’)

Waarvoor u subsidie krijgt

Wij geven subsidie aan allerlei activiteiten en plannen. U bepaalt zelf of u uw idee aan ons voorlegt. Voorbeelden zijn:

 • Activiteiten en ideeën die de leefbaarheid in uw wijk of dorp verbeteren
 • Activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners actief betrokken zijn bij hun wijk of dorp
 • Sportieve en culturele activiteiten of cursussen

Voorwaarden

 • U betaalt zelf minimaal een kwart van de kosten
 • De activiteit is voor iedereen toegankelijk
 • U gebruikt de subsidie niet om eten, drinken of verblijfskosten te betalen

Aanvragen

Stuur de volgende bijlagen mee bij uw aanvraag:

 • Recent financieel jaarverslag van uw organisatie. Heeft u geen jaarverslag, dan stuurt u de meest recente bankrekeningafschriften van alle (lopende en spaar)rekeningen 
 • Projectplan van de activiteit
 • Begroting of financieel overzicht van de activiteit of het plan. Geef hierin ook aan of u een bijdrage in de kosten krijgt van andere organisaties en hoeveel u zelf bijdraagt

Na uw aanvraag

U hoort binnen 6 weken of u subsidie krijgt. Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben.