Subsidie aanvragen voor plan of activiteit

Organiseert u of uw vereniging een cultureel of sportief evenement? Of een activiteit of bijeenkomst die de leefbaarheid in Noordenveld vergroot of bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners? Dan kunt u online subsidie aanvragen. Wij dragen dan bij in de kosten.

Wat u moet weten

 • U krijgt subsidie als u voldoet aan de voorwaarden en er is nog geld beschikbaar
 • Vraag minimaal 8 weken van tevoren subsidie aan
 • Heeft u vragen of twijfelt u of uw plan in aanmerking komt voor subsidie, dan belt of mailt u: 088 - 050 88 87 of postbus@noordenveld.nl
Voor meer informatie over de voorwaarden klikt u op onderstaande links:
Dorpenfonds
(deze voorwaarden gelden ook voor ‘Frisse Start na Corona’)


Subsidie Dorpenfonds

Het Dorpenfonds is het fonds waarmee inwoners van Noordenveld ideeën voor hun leefomgeving kunnen realiseren. Iedereen die voor 31 december 2021 een volledige aanvraag ingediend heeft komt in aanmerking voor subsidie, tenzij het subsidieplafond bereikt is. Na het bereiken van het plafond verleent de gemeente geen subsidie meer, ook al voldoet de aanvraag aan de regeling van het Dorpenfonds. Dus op is op.

De raad heeft op 15 september 2021 het subsidieplafond voor het Dorpenfonds bijgesteld naar €750.000,- Op dit moment is voor €265.000,- aan subsidie verstrekt en is er voor ongeveer €450.000,- aan aanvragen in behandeling.

Waarvoor u subsidie krijgt

Wij geven subsidie aan allerlei activiteiten en plannen. U bepaalt zelf of u uw idee aan ons voorlegt. Voorbeelden zijn:

 • Activiteiten en ideeën die de leefbaarheid in uw wijk of dorp verbeteren
 • Activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners actief betrokken zijn bij hun wijk of dorp
 • Sportieve en culturele activiteiten of cursussen

Voorwaarden

 • U betaalt zelf minimaal een kwart van de kosten
 • De activiteit is voor iedereen toegankelijk
 • U gebruikt de subsidie niet om eten, drinken of verblijfskosten te betalen

Aanvragen

Stuur de volgende bijlagen mee bij uw aanvraag:

 • Recent financieel jaarverslag van uw organisatie. Heeft u geen jaarverslag, dan stuurt u de meest recente bankrekeningafschriften van alle (lopende en spaar)rekeningen 
 • Projectplan van de activiteit
 • Begroting of financieel overzicht van de activiteit of het plan. Geef hierin ook aan of u een bijdrage in de kosten krijgt van andere organisaties en hoeveel u zelf bijdraagt

Na uw aanvraag

U hoort binnen 6 weken of u subsidie krijgt. Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben.