Particuliere opvang

Wilt u mensen uit Oekraïne thuis opvangen? Als u een logeerplek heeft met voldoende privacy, kunt u hen misschien helpen. Oekraïners die visumvrij in Nederland verblijven mogen logeren bij familie, kennissen of particulieren. U leest hier hoe u zich kunt aanmelden als gastgezin, hoe de inschrijving van vluchtelingen verloopt en welke financiële vergoedingen er zijn.

Aanmelden om particuliere opvang te bieden

Wilt u particuliere opvang aan Oekraïnse vluchtelingen bieden? Dan kunt u zich bij  organisatie Takecarebnb als gastgezin aanmelden. Dit is de landelijke organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Ze houden daarbij rekening met de achtergrond, gezinssamenstelling, beschikbare ruimte en wensen van zowel het gastgezin als de vluchtelingen. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken. Het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waaraan ze beginnen. Op de website van Takecarebnb staan ervaringen van anderen. Verder staat op de website van de Rijksoverheid veel informatie over particuliere opvang in de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners

Inschrijving gevluchte Oekraïners bij gemeente

Het is van belang dat gevluchte Oekraïners zo snel mogelijk worden ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente. Hiervoor vullen ze online het inschrijfformulier in. Daarna is het maken van een afspraak nodig om hun identiteit in het gemeentehuis te bevestigen. Registratie is bijvoorbeeld nodig om een bankrekening te kunnen openen en om via deze bankrekening 'leefgeld’ te kunnen betalen. 

Informatie over financiële vergoedingen

Voor vluchtelingen

Oekraïners die zijn ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente hebben recht op leefgeld. Het gaat hierbij om een maandelijkse vergoeding voor voedsel, kleding, andere persoonlijke uitgaven en een zogenoemde wooncomponent. Het bedrag van de wooncomponent kan worden gebruikt om activiteiten buitenshuis (zoals familie/vriendenbezoek, het volgen van sporttrainingen etc.) te betalen. De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de Oekraïners en of het verblijf plaatsvindt in een opvanglocatie of in een gastgezin. Oekraïners kunnen het leefgeld ook gebruiken om vrijwillig bij te dragen aan het gasthuishouden. Meer informatie over leefgeld staat in de Handreiking Particuliere Opvang

Voor gasthuishoudens

Er is geen financiële vergoeding voor gasthuishoudens. De vluchteling ontvangt vergoedingen voor voedsel, kleding en een zogenaamde wooncomponent. Het gasthuishouden en de Oekraïense gasten kunnen gezamenlijk afspraken maken over vergoeding van voedsel- en woonkosten. Het is verstandig om die afspraken voorafgaand aan het verblijf (schriftelijk) vast te leggen, zodat het gasthuishouden en de gast beiden dezelfde verwachting hebben.

Vragen

Heeft u vragen aan de gemeente? Mail dan naar oekraine@noordenveld.nl of bel naar gemeente Noordenveld via 088 - 050 88 88