Attentie:

Van maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus (bouwvakvakantie) is de balie van het gemeentehuis van 9.00 tot 12.00 uur geopend

Overlijden aangeven

Meestal geeft een uitvaartondernemer aan ons door dat iemand is overleden. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. Dat doet u binnen 6 werkdagen na het overlijden bij de gemeente waar de persoon is overleden. U maakt hiervoor een afspraak.

Op deze pagina

Meenemen

  • (Kopie) identiteitsbewijs van u en de overledene (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Doktersverklaring van overlijden
  • Eventueel het trouwboekje van de overledene (als u wilt dat het overlijden daarin wordt vermeld)

Wat u moet weten

U kunt bij ons een uittreksel uit het overlijdensregister opvragen. Dit document heeft u soms nodig om bij instanties aan te tonen dat iemand is overleden.