Attentie:
  • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
  • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

Overlast van bomen en ander groen

Ziet u ergens een omgewaaide boom of loshangende takken? Of heeft u klachten over het onderhoud van openbaar groen, zoals overhangende takken, een slecht gesnoeide heg of onkruid? Dit geeft u aan ons door. Gevaarlijke situaties meldt u via de telefoon. Wij lossen het zo snel mogelijk op. Minder urgente problemen meldt u online. Die zaken nemen wij mee in onze onderhoudsplanning.

Gevaarlijke situaties: bel 088 - 050 88 86

Exotische planten

Ook exotische planten (exoten) meldt u bij ons. Zoals de Japanse duizendknoop en de berenklauw.

Melden

  • Geef de locatie aan en wat er aan de hand is
  • Eventueel voegt u een foto toe aan de melding

Spoed buiten kantoortijden

  • Bij spoed buiten kantoortijden (maandag tot en met donderdag van 8.00 - 16.30 uur en vrijdag van 8.00 - 12.00 uur): bel 088 - 050 88 10 
  • Bij direct gevaar (bijvoorbeeld door een omgewaaide boom): bel 112