Attentie:
  • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
  • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

Oude Velddijk 26 in Peize

Het perceel van de voormalige boerderij aan de Oude Velddijk 26 in Peize is eigendom van de gemeente. We willen hier woningen gaan bouwen. Wij betrekken de inwoners bij de keuze wat voor woningen hier moeten komen. In september 2020 hielden we een enquête waarvan de resultaten nu bekend zijn.

Wat u moet weten

Er is in Peize veel vraag naar levensloopgeschikte woningen. Dit zijn woningen die een badkamer en een slaapkamer op de begane grond hebben. De locatie aan de Oude Velddijk is hier geschikt voor.

Kaart van de locatie

In de enquête konden de deelnemers kiezen uit 4 mogelijkheden:

  • 1 vrijstaande woning aan de Oude Velddijk
  • 2-onder-1-kap woning aan de Oude Velddijk
  • Naoberhof op het weiland achter de Oude Velddijk 26. De Naoberhof is wonen in hofjesvorm waarbij bewoners elkaar kunnen helpen, zonder verplichtingen. Meer informatie over wat een een naoberhof is ziet u op knarrenhof.nl
  • Ongeveer 16 duurzame levensloopgeschikte woningen op het weiland achter de de Oude Velddijk 26.

De resultaten van de enquête

De enquête werd 468 keer ingevuld. In de tabel hieronder ziet u het totaal en de resultaten uitgesplitst naar bewoners van de Oude Velddijk en De Vennen, bewoners van de rest van Peize en reacties van mensen die niet in Peize wonen.

 

Oude Velddijk/

De Vennen

rest Peize

buiten Peize

Totaal
1 vrijstaande woning 13 60 7 80
2 onder 1 kap 7 30 5 42
naoberhof 3 122 69 194

levensloopbestendige woningen

6 115 18 139

 

Hoe verder

Naast de enquête zijn ook diverse onderzoeken verricht. Onder andere naar de bodemgesteldheid, geluid, ecologie, water en riolering. De uitkomsten van deze onderzoeken, de resultaten van de enquête en een globale financiële analyse worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze zal volgens planning in februari 2021 een besluit nemen.