Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, slopen, een inrit aan te leggen, bomen te kappen of iets te veranderen in uw woonomgeving? Of plaatst u tijdelijk een bouwwerk, zoals een bouwkeet? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan met DigiD of e-Herkenning in het omgevingsloket van de Rijksoverheid. Daar checkt u ook of u een vergunning nodig heeft.

Wat u moet weten

U hoeft maar 1 vergunning aan te vragen voor alle verschillende werkzaamheden.

Waarvoor omgevingsvergunning nodig is

 • Bouwen
 • Boom kappen
 • Inrit of uitrit aanleggen
 • Monumenten verbouwen
 • Slopen (dit moet u melden)
 • Afwijken van bestemmingsplan
 • Milieu
 • Gebouw brandveilig maken
 • Reclame aanbrengen

Vergunningcheck

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Soms is de werkzaamheden melden genoeg. Of hoeft u helemaal niets te doen. U controleert dit via het omgevingsloket.

Bouwprotocol

De grond in Noordenveld is kwetsbaar. Daarom moet u voordat u gaat bouwen, verbouwen of slopen eerst de risico's in kaart brengen. Soms moet er een veiligheidsplan komen. Gelden 1 of meer van de onderstaande zaken, dan valt uw project onder het bouwprotocol. Bel dan met ons op 088 - 050 88 87 om te horen wat u moet doen.

 • Als u gaat bemalen (grond uit het water onttrekken)
 • Als u gaat heien of op een andere manier trilling in de grond veroorzaakt en u gaat bouwen binnen 30 meter van een bestaand gebouw
 • Als de bouwput dieper dan 80 centimeter wordt
 • Als u gaat graven binnen 3 meter van een bestaand gebouw

Overleg

 • Heeft u een vraag over uw bouw- of verbouwplan? Bel ons dan op 088 - 050 88 87 of mail: postbus@noordenveld.nl
 • Twijfelt u of uw plannen haalbaar zijn? Vraag dan een vooroverleg aan. Stuur ons een omschrijving van uw plan, een kaart met locatie en afmetingen en andere bestanden die uw plan verduidelijken. Wij toetsen uw plan aan het bestemmingsplan, de monumententoets en de welstandstoets. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden (zie: Kosten), die we later met de vergunningsaanvraag verrekenen. Vooroverleg aanvragen

Na uw aanvraag

De welstandscommissie van de gemeente toetst alle ingekomen vergunningaanvragen op eisen die staan beschreven in de Gids omgevingskwaliteit. Meestal hoort u binnen 8 weken of uw aanvraag is toegekend. Wij mogen deze periode 1 keer verlengen met 6 weken.

Soms is een langere procedure nodig. Dan hoort u de beslissing na ongeveer 6 maanden, eventueel verlengd met 6 weken:

 • Bij een omgevingsvergunning voor het milieu
 • Als u wilt afwijken van een bestemmingsplan
 • Als u een monument wilt verbouwen
 • Als het gaat om brandveilig gebruiken van een bouwwerk

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk. De kosten zijn onder andere afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten. Uitgebreide informatie vindt u in de legesverordening (Titel 2, hoofdstuk 3) op de website Overheid.nl. U ontvangt achteraf een rekening.

Kosten veel voorkomende aanvragen

 • Vooroverleg: 57,7% van de uiteindelijke kosten van de omgevingsvergunning met een maximum van € 1.194,90
 • Bouwen: 2,59% van de bouwkosten met een minimum van € 153,85 en een maximum van € 65.650,-
 • Kapvergunning: € 32,-
 • In- of uitrit aanleggen: € 84,-