Meedoenregeling aanvragen

Heeft u een laag inkomen, dan kunnen wij meebetalen aan de kosten die u maakt voor (sport)clubs, lidmaatschappen, abonnementen, cursussen en andere activiteiten. Dit heet de meedoenregeling. U vraagt de meedoenregeling online aan.

De afhandeling van uw aanvraag duurt momenteel iets langer, door een probleem met de verwerking in ons systeem. Daardoor kan het voorkomen dat we uw aanvraag niet binnen de gestelde termijn kunnen afhandelen.
 

PC, laptop of tablet voor school

Hebt u schoolgaande kinderen en moet uw kind voor school verplicht een pc, laptop of tablet gebruiken en hebt u deze nog niet? Ook daarvoor kunt u een vergoeding krijgen. Voor deze aanvraag moet u bellen. Meer informatie over de vergoeding voor een pc, laptop of tablet

Automatisch verlengen meedoenregeling

U hoeft niet opnieuw de meedoenregeling aan te vragen als u voldoet aan deze 3 voorwaarden:

 • U heeft vorig jaar geld gekregen uit de meedoenregeling
 • U kreeg vorig jaar een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, AOW of Wajong/WIA
 • U krijgt dit jaar weer een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, AOW of Wajong/WIA

U krijgt eind maart bericht van ons. U ontvangt de tegemoetkoming automatisch weer of wij vragen u aanvullende stukken in te leveren.

Voldoet u niet aan deze 3 voorwaarden, dan vraagt u de meedoenregeling online aan.

Wat u moet weten

 • U hoort in een brief of u de regeling krijgt
 • Kosten die u voor uw kinderen maakt, vergoeden wij rechtstreeks aan de school of vereniging. Via meedoen.gemeentenoordenveld.nl geeft u aan welke kosten u wilt laten vergoeden. U krijgt een inlog voor deze website nadat u de meedoenregeling heeft aangevraagd

Soort kosten die vergoed worden

 • Abonnement internet, telefoon en tv
 • Lidmaatschap muziek-, sport- of andere vereniging
 • Zwemles en bijkomende kosten
 • Sportkleding
 • Muziekinstrument
 • Kortingskaart openbaar vervoer
 • Abonnement krant of tijdschrift
 • Ouderbijdrage basisschool
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Kaartje voor bioscoop, theater en museum

Ook andere kosten krijgt u misschien via de meedoenregeling vergoed. Bel voor meer informatie op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur: 088 - 050 88 85.

Voorwaarden

 • Uw inkomen is niet hoger dan 115% van de bijstandsnorm
 • U heeft geen of weinig vermogen
 • U ontvangt geen studiefinanciering
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Noordenveld

Hoogte vergoeding

Volwassenen

 • U woont alleen of bent alleenstaande ouder: € 330,-
 • U woont samen of bent getrouwd: € 219,- per persoon
 • U bent alleenstaand of alleenstaande ouder en woont bij iemand anders in: € 110,-

Kinderen

Welke kosten wij vergoeden voor kinderen, is maatwerk. Voor onderstaande kosten geldt een maximum. Zijn de kosten hoger, dan betaalt u de rest zelf. De bedragen hieronder gelden voor een heel schooljaar. Is uw kind korter lid, dan is de vergoeding lager. Per periode van 3 maanden gaat er 25% van het bedrag af.

 • Lidmaatschap sportvereniging + bijkomende kosten: € 225,-
 • Lidmaatschap culturele vereniging en muzieklessen + bijkomende kosten: € 425,-

Hulp bij aanvragen

Hulp nodig bij een digitale aanvraag? Lees meer over ondersteuning bij digitale zaken.