Mantelzorgwaardering

Krijgt u mantelzorg, dan kunt u mantelzorgwaardering aanvragen. U krijgt een bedrag van € 200,-. Dit geeft u aan uw mantelzorger om uw waardering te laten blijken. U vraagt het geld aan bij de gemeente waar u woont.

Wat u moet weten

U geeft de mantelzorgwaardering zelf aan uw mantelzorger. Heeft u meer dan 1 mantelzorger? Dan verdeelt u het bedrag. U mag zelf weten hoe u dat doet.

Wat mantelzorg is

  • U krijgt mantelzorg als iemand langdurig voor u zorg omdat u ziek bent. Of omdat u om een andere reden regelmatig zorg nodig heeft
  • U heeft een persoonlijke band met de mantelzorger (bijvoorbeeld familielid, vriend of buur)

Voorwaarden

  • U woont in Noordenveld
  • U heeft geen indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  • U krijgt de mantelzorg langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week
  • U betaalt niet voor de mantelzorg

Aanvragen

  • De mantelzorgwaardering 2020 vraagt u voor 31 december aan
  • Heeft u geen DigiD? Bel dan voor een schriftelijk aanvraagformulier: 050 - 50 27 223
  • Soms bellen we als we nog een vraag hebben over uw aanvraag. Kunnen we u niet bellen? Geef op het formulier dan een contactpersoon door