Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar school, bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg is? Dan vraagt u leerlingenvervoer aan. U krijgt dan hulp van de gemeente. Bel voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Bel 088 - 050 88 84

De afhandeling van uw aanvraag duurt momenteel iets langer, door een probleem met de verwerking in ons systeem. Daardoor kan het voorkomen dat we uw aanvraag niet binnen de gestelde termijn kunnen afhandelen.

Wat u moet weten

  • U dient elk jaar opnieuw een aanvraag in. Krijgt u al leerlingenvervoer, dan sturen wij u het aanvraagformulier voor het nieuwe jaar
  • Binnen 8 weken hoort u in een brief of u leerlingenvervoer krijgt
  • Bij uw aanvraag stuurt u een inkomensverklaring mee. En eventueel een medische verklaring of andere verklaring waaruit blijkt dat uw kind niet naar een school dichterbij kan

Wanneer recht op leerlingenvervoer

  • Uw kind kan door een beperking niet zelfstandig naar school reizen
  • Uw kind gaat naar het speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of speciale school voor het basisonderwijs (sbo)
  • Uw kind zit op een basisschool die verder weg is dan 6 kilometer en dichterbij zit geen vergelijkbare school

Mogelijke vergoedingen

  • Kilometervergoeding als u uw kind zelf brengt en haalt
  • Bijdrage in de fietskosten
  • Vergoeding kosten openbaar vervoer
  • Groepsvervoer met een busje of taxi

Let op: afhankelijk van uw inkomen betaalt u eventueel een eigen bijdrage.

Wijziging doorgeven

Verandert er iets, zoals uw adres of de school waar uw kind naartoe gaat? Dit meldt u minstens 14 dagen van tevoren via een brief. Geef aan wat er verandert en per wanneer. Vermeld ook de naam en geboortedatum van uw kind. Stuur uw brief naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC Roden
ter attentie van Leerlingenvervoer

of e-mail naar: leerlingenvervoer@noordenveld.nl

Meer informatie

Praktische informatie over hoe leerlingenvervoer werkt (Publiek vervoer Groningen-Drenthe)