Invloed uitoefenen

Als inwoner, groep of organisatie van Noordenveld kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of wens. Dit kan op 3 manieren.

Spreekrecht

Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda van de raadscommissie staat? Dan kunt u maximaal 5 minuten spreektijd krijgen tijdens deze vergadering. Dit noemen we inspreken. De vergadering wordt gefilmd en uitgezonden. Wilt u niet herkenbaar in beeld komen, geef dit dan aan als u zich aanmeldt.

Op  de raadsagenda kunt u ziet wanneer de volgende vergadering van de raadscommissie is en wat er op de agenda staat. Dit heet de oordeelsvormende vergadering

Aanmelden

U meldt bij de griffie dat uw gebruik wilt maken van het spreekrecht. Dat kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. Mail: griffie@noordenveld.nl.

Praten met raadsfractie

Wilt u een onderwerp bespreken met een raadsfractie? Kom dan naar het fractieoverleg. De fracties vergaderen 1 keer in de maand op de woensdagen dat er geen gemeenteraadsvergadering is. Op de raadsagenda kunt u zien wanneer het eerstvolgende fractieoverleg is.

Aanmelden

U meldt zich aan via griffie@noordenveld.nl. Geef in uw mail of u met alle fracties wilt spreken of met 1 bepaalde fractie.

Inloop: praten met een raadslid

Wilt u kort met een raadslid praten? Dan komt u voorafgaand aan de raadsvergadering tussen 19.30 en 20.00 uur naar de oude hal van het gemeentehuis. Hier zijn 2 raadsleden aanwezig om met u in gesprek te gaan. U hoeft zich niet aan te melden.