Attentie:

Tot en met 19 augustus 2022 is het gemeentehuis geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Ook telefonisch zijn we alleen 's ochtends bereikbaar.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. U geeft dan iemand anders toestemming om voor u te stemmen (volmacht). Hiervoor gebruikt u uw stempas of het aanvraagformulier.

Machtigen met stempas

  • Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen en als de gemachtigde in dezelfde gemeente stemt als u
  • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas. Zet uw handtekening
  • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten. De gemachtgde is degene die voor u gaat stemmen
  • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag de kopie van uw identiteitsbewijs ook via een smartphone of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn
  • De gemachtigde neemt uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs mee naar een stembureau om te stemmen

Schriftelijk machtigen

Voorwaarden

Als gemachtigde: 

  • Laat u bij het stemmen uw identiteitsbewijs zien 
  • Stemt u tegelijkertijd voor de ander(en) en voor u zelf
  • Laat u bij het stemmen de machtiging(en) zien
  • Mag u voor maximaal 2 personen stemmen