Iemand machtigen om voor u te stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. U geeft dan iemand anders toestemming om voor u te stemmen (volmacht). Hiervoor gebruikt u uw stempas of het aanvraagformulier.

Machtigen met stempas

  • Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen en als de gemachtigde in dezelfde gemeente stemt als u
  • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas. Zet uw handtekening
  • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten. De gemachtgde is degene die voor u gaat stemmen
  • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag de kopie van uw identiteitsbewijs ook via een smartphone of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn
  • De gemachtigde neemt uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs mee naar een stembureau om te stemmen

Schriftelijk machtigen

Voorwaarden

Als gemachtigde: 

  • Laat u bij het stemmen uw identiteitsbewijs zien 
  • Stemt u tegelijkertijd voor de ander(en) en voor u zelf
  • Laat u bij het stemmen de machtiging(en) zien
  • Mag u voor maximaal 2 personen stemmen