Attentie:
  • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
  • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

Hulp voor Oekraïne

Wij krijgen veel vragen van inwoners en organisaties hoe zij steun kunnen bieden aan de inwoners van Oekraïne en de Oekraïense vluchtelingen. Hier leest u hoe u zelf kunt helpen en welke organisaties betrokken zijn.

De acties die opgezet worden, de bereidheid om te helpen en de wil vluchtelingen in huis op te vangen, zijn hartverwarmend. Het geeft aan hoe betrokken de Noordenveldse inwoners zijn bij elkaar en de wereld om hen heen. Toch zijn er ook veel vragen en soms zorgen. Hier leest u meer over inschrijving van personen uit Oekraïne, particuliere opvang en de opvanglocaties in Noordenveld:

Hulp verlenen doen we samen

Als gemeente Noordenveld zijn wij in afstemming met het kabinet, de Veiligheidsregio Drenthe en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan het kijken welke hulp we kunnen bieden. Daarbij worden ook prachtige initiatieven van inwoners en organisaties meegenomen. Om goede hulp te kunnen bieden is het belangrijk dat alle acties en al het hulpaanbod, in welke vorm dan ook, goed gecoördineerd worden.

Wilt u helpen?

Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren? Bijvoorbeeld op de opvanglocaties, door het aanbieden van sporttrainingen, dagbestedingsactiviteiten, taal- en onderwijsactiviteiten of als buddy-hulp?  Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Stichting Welzijn in Noordenveld via telefoonnummer 050 - 317 65 00.

Algemene informatie van betrokken organisaties

Op deze websites leest u informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over het verblijf en opvang van vluchtelingen in Nederland: