Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is in het bezit van uw persoonlijke gegevens. Dat zijn uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt ons vragen deze gegevens geheim te houden.

Op deze pagina

Wat u moet weten

Wij geven uw gegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding heeft aangevraagd, geven wij uw gegevens ook niet door aan:

  • Derden zoals een notaris of advocaat. Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen
  • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • Instellingen voor bijvoorbeeld zorg voor ouderen, gehandicapten of jeugdwelzijn

Wij geven uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

  • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
  • Centraal Bureau voor Genealogie
  • Reclassering
  • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
  • Pensioenfondsen, instellingen die zich bezighouden met kredieten, effecten of beleggingen en verzekeraars. Maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

Stopzetten geheimhouding

Heeft u eerder gevraagd om uw persoonsgegevens geheim te houden, maar wilt u dat niet langer? Bel 088 - 050 88 80.

Kosten

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.