Gasopslag Langelo

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in Langelo een ondergrondse gasopslag. Verschillende organisaties zijn betrokken bij de productie en opslag van aardgas, de vergunningen en het toezicht. Wij zetten ze hieronder op een rijtje. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) handelt schade af door gaswinning en gasopslag.

Betrokken organisaties en bedrijven

Nam

Producent van aardgas en aardolie in Nederland en eigenaar van de gasopslaginstallatie in Langelo.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

De Rijksoverheid verstrekt de vergunningen voor de gasopslaginstallatie.

Staatstoezicht op de mijnen (Sodm)

Het Sodm is verantwoordelijk voor het toezicht op de gasopslaginstallatie en op de naleving van de wet en regels. Het Sodm kan deze naleving als dat nodig is, afdwingen. Ook geeft het Sodm gevraagd en ongevraagd advies over mijnbouwactiviteiten aan de minister van EZK.

Schade afhandelen

Als u schade heeft

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) handelt de schade af.

Wettelijke informatie

De Tijdelijke wet Groningen regelt hoe de afhandeling van schades in het gebied Groningerveld en Gasopslag Langelo is geregeld.

Wettekst (overheid.nl)

Lokale initiatieven

Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een

De dorpsbelangenvereniging Plaatselijk Belang Een heeft in 2019 de Tijdelijke werkgroep Mijnbouwschade Een opgericht. De doelstelling van deze werkgroep is een beeld te krijgen van het aantal schademeldingen aan gebouwen in Een en de inwoners waar nodig te ondersteunen. Daarnaast wil de werkgroep een beeld krijgen van het aantal en soort schademeldingen in Een en omgeving.

Steenbergen Barst

De site Steenbergen Barst probeert zo veel mogelijk informatie te geven over de gasopslag in Langelo en het bijbehorende gasinjectiegebied. Daarnaast biedt Steenbergen Barst een platform voor mensen die denken dat ze schade hebben door de bodembeweging in het gebied rond de gasopslag.

Website Steenbergen Barst

Stut-en-Steun

Het bewonerssteunpunt Stut-en-Steun hoort niet bij een overheid of bedrijf, maar is onafhankelijk van alle instanties en organisaties. Het steunpunt geeft kostenloze ondersteuning aan bewoners van het Groninger aardbevingsgebied. Daaronder valt ook Gasopslag Langelo.

Website Stut-en-Steun