Evenementenvergunning aanvragen

Organiseert u een evenement voor meer dan 200 mensen, dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u uiterlijk 12 weken voor de datum van het evenement aan. Een evenementenvergunning is gratis.

Wat u moet weten

 • Voor kleine evenementen met minder dan 200 bezoekers, heeft u geen evenementenvergunning nodig. U moet het evenement wel melden
 • Komen er tussen de 200 en 500 bezoekers, dan mag u de evenementenvergunning uiterlijk 8 weken van tevoren aanvragen
 • Heeft u dranghekken of afvalcontainers nodig? Deze materialen kunt u bij ons reserveren. Denkt u eraan dit ruim van tevoren te doen
 • Wilt u vanwege de planning van uw evenement weten of er op een bepaalde datum andere andere evenementen plaatsvinden? Bel 050 - 50 27 222 of mail: postbus@noordenveld.nl. Of bekijk de evenementenkalender op Drenthe.nl

Overige benodigde vergunningen

 • Als het evenement plaatsvindt in een tent of gebouw, heeft u ook een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. U vraagt deze aan via Omgevingsloket.nl
 • Worden tijdens het evenement alcoholhoudende dranken geschonken, dan vraagt u een ontheffing artikel 35 drank- en horecawet voor het schenken van zwak- alcoholische dranken aan
 • Vindt uw evenement plaats op een zondag? U krijgt bij de evenementenvergunning automatisch een ontheffing voor de zondagswet. Die hoeft u dus niet apart aan te vragen

Over uw aanvraag

 • Als het evenement risicovol is, vragen wij u een calamiteitenplan (veiligheidsplan) te maken en mee te sturen bij uw aanvraag. U kunt een voorbeeldplan bij ons opvragen per e-mail: postbus@noordenveld.nl
 • Wij vragen u een indelingstekening mee te sturen. Dit is een tekening of kaart waarop wij kunnen zien waar het evenement plaatsvindt, welke bouwwerken u waar plaatst, waar eventueel afzettingen worden geplaatst en waar de nooduitgangen zich bevinden. Deze tekening maakt u bijvoorbeeld via Google Maps

Na uw aanvraag

 • Wij nemen contact met u op per e-mail of telefoon als wij meer informatie van u nodig hebben. Eventueel maken wij een afspraak met u om uw aanvraag te bespreken op het gemeentehuis
 • Heeft u alle informatie aangeleverd, dan bespreken wij uw aanvraag in het evenementenoverleg. Daarin zitten de gemeente, brandweer, politie en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
 • We beoordelen uw aanvraag op veiligheid, bereikbaarheid, aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek
 • Binnen 8 weken nadat wij alle informatie van u hebben gekregen, hoort u of u de evenementenvergunning krijgt

Meerjarige vergunning

Organiseert u het evenement meerdere jaren achter elkaar, dan kunt u een meerjarige vergunning krijgen. Deze vergunning geldt voor 5 jaar.

Voorwaarden meerjarige vergunning

 • Het evenement is vorig jaar op dezelfde manier georganiseerd (zelfde activiteit en aantal bezoekers)
 • Het evenement vindt plaats op dezelfde locatie
 • Er zijn weinig risico's voor de gezondheid en veiligheid van bezoekers en omgeving
 • Waren er eerder klachten over het evenement, dan heeft de organisator die goed opgelost

Melden meerjarig evenement

U moet het meerjarige evenement wel ieder jaar opnieuw melden. Dit doet u voor 1 november van het jaar ervoor.

Meerjarig evenement melden