Attentie:
 • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
 • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

Eenmalige energietoeslag 2022

De energieprijzen zijn flink gestegen. Dit kan bij huishoudens met een laag inkomen tot problemen leiden. Daarom geeft de Rijksoverheid deze huishoudens een eenmalige tegemoetkoming van 800 euro per huishouden. Inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen krijgen het bedrag automatisch eind april op hun rekening. Inwoners met een laag inkomen, maar zonder uitkering van de gemeente vragen de eenmalige tegemoetkoming zelf aan.

Door het grote aantal aanvragen lukt het ons niet om u binnen 4 weken bericht te sturen over uw aanvraag. We doen ons best om u zo snel mogelijk te laten weten of u de energietoeslag krijgt.

Wat u moet weten

 • Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, dient u geen aanvraag in. U ontvangt de energietoeslag automatisch
 • U kunt de Eenmalige energietoeslag 2022 aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden
 • Aanvragen kan tot en met 30 juni 2022

Voorwaarden

U heeft recht op de energietoeslag als u op 1 april 2022 voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U staat ingeschreven op een woonadres in de gemeente Noordenveld
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw totale maandinkomen is lager dan de voor u geldende inkomensgrens. Dit is een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Bekijk in onderstaand schema welke inkomensgrens geldt voor u. De bedragen zijn inclusief vakantiegeld en  eindejaarsuitkering.
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaand (ouder) € 1.310,05 netto € 1.455,67 netto 
Samenwonend/getrouwd € 1.871,50 netto € 1.971,05 netto

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 april 2022:

 • Jonger bent dan 21 jaar
 • Student bent en studiefinanciering (WSF 2000) krijgt
 • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) 
 • U alleen op een briefadres ingeschreven staat in de gemeente en geen eigen woonadres heeft
 • U geen energielasten hoeft te betalen
 • U de energietoeslag al automatisch ontvangt

Aanvragen

Om de Eenmalige energietoeslag 2022 aan te vragen heeft u uw DigiD nodig. Daarnaast stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Bewijs van betaling energiekosten
 • Legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • Inkomstengegevens
 • Foto van bankpas

Heeft u geen DigiD en wilt u een aanvraagformulier ontvangen? Mail uw vraag naar uitkering@noordenveld.nl.  

Na uw aanvraag

U hoort binnen 4 weken of u €800,- krijgt. Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben.