Eenmalige energietoeslag 2022

De energieprijzen zijn flink gestegen. Dit kan bij huishoudens met een laag inkomen tot problemen leiden. Daarom geeft de Rijksoverheid deze huishoudens een eenmalige tegemoetkoming van 1.300 euro per huishouden. In eerste instantie keren wij 800 euro uit. Dit bedrag kunt u digitaal aanvragen via onderstaande link. Aan het eind van het jaar wordt de overige 500 euro automatisch toegekend aan iedereen die de eerste 800 euro heeft gekregen.

De afhandeling van uw aanvraag duurt langer, door een probleem met de verwerking in ons systeem. Daardoor kan het voorkomen dat we uw aanvraag niet binnen de gestelde termijn kunnen afhandelen.

Wat u moet weten

 • Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, dient u geen aanvraag in. U ontvangt de energietoeslag automatisch
 • U kunt de Eenmalige energietoeslag 2022 aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden
 • Aanvragen kan tot en met 31 december 2022

Voorwaarden

U heeft recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U staat ingeschreven op een woonadres in de gemeente Noordenveld
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw totale maandinkomen is lager dan de voor u geldende inkomensgrens. Dit is een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Bekijk in onderstaand schema welke inkomensgrens geldt voor u. De bedragen zijn inclusief vakantiegeld en  eindejaarsuitkering.
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.322,18 netto € 1.470,80 netto 
Gezin € 1.888,84 netto € 1.992,43 netto

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

 • Jonger bent dan 21 jaar
 • Student bent en studiefinanciering (WSF 2000) krijgt
 • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) 
 • Alleen op een briefadres ingeschreven staat in de gemeente en geen eigen woonadres heeft
 • Geen energielasten hoeft te betalen

Aanvragen

Om de Eenmalige energietoeslag 2022 aan te vragen heeft u uw DigiD nodig. Daarnaast stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Bewijs van betaling energiekosten
 • Legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • Inkomstengegevens
 • Foto van bankpas

Heeft u geen DigiD en wilt u een aanvraagformulier ontvangen? Mail uw vraag naar uitkering@noordenveld.nl.  

Na uw aanvraag

U hoort van ons of u de eenmalige energiebijdrage krijgt. Door het grote aantal aanvragen lukt het ons niet om u binnen 4 weken bericht te sturen over uw aanvraag. We doen ons best om u zo snel mogelijk te laten weten of u de energietoeslag krijgt.

Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben.