Belangstellingsregistratie

Wilt u zaken met ons doen? Maak dan uw belangstelling kenbaar en vul uw bedrijfsgegevens in. Zodra wij een inkooptraject starten dat past binnen uw bedrijfsactiviteiten nemen wij deelname van uw bedrijf in overweging.

Wat u moet weten

  • Als u zich aanmeldt voor onze belangstellingsregistratie gaat u akkoord met onze inkoopvoorwaarden
  • Bekijk onze nationale en Europese aanbestedingen op Tenderned
  • Als u zich aanmeldt vragen wij om de CPV-code van uw bedrijf. Dit is niet verplicht. Het helpt ons om de juiste bedrijven te selecteren. Informatie en codes staat op de website van Public Tendering.

Inkoopbeleid

Wij streven ernaar opdrachten objectief, transparant, non-discriminatoir en proportioneel in de markt te zetten. Deze, en andere uitgangspunten staan in ons Inkoop- en aanbestedingsbeleid.  

Inkoopvoorwaarden

Wij maken gebruik van onze eigen inkoopvoorwaarden. Inkoopvoorwaarden van leveranciers accepteren we in principe niet. We gebruiken de volgende inkoopvoorwaarden.

Meer informatie

Afhankelijk van de raming van de opdracht zetten we een opdracht enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands, nationaal of Europees in de markt. We houden daarbij rekening met wat de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit voorschrijven.