Woonplaatsbeginsel jeugdhulp wijzigt vanaf 2022

30 november 2021
Sinds 2015 zijn gemeenten financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt dit. Er komen andere regels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. De gemeente informeert betrokkenen voor het eind van het jaar over eventuele wijzigingen.

Wat zijn de regels van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van de verantwoordelijke gemeente gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van het (pleeg)kind. Per 1 januari 2022 is dat anders. Vanaf dan wordt voor de zorgaanvraag gekeken naar de inschrijving van het (pleeg)kind in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wat verandert er voor (pleeg)kinderen die jeugdhulp ontvangen?

Voor de meeste (pleeg)kinderen in de gemeente Noordenveld verandert er niets. Voor hen blijft de gemeente Noordenveld verantwoordelijk. Voor een aantal (pleeg)kinderen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente verantwoordelijk. De inhoudelijke zorg die een (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook blijft het (pleeg)kind bij dezelfde zorgprofessional.

Als u een contactpersoon heeft bij de gemeente voor jeugdhulp, dan informeert de gemeente u voor het eind van het jaar over eventuele wijzigingen. U ontvangt dan informatie over de contactpersoon bij de nieuwe gemeente. Daarnaast zorgen de gemeenten voor een zorgvuldige overdracht.

Waarom wordt het woonplaatsbeginsel aangepast?

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is. Daarom wordt per 1 januari 2022 het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor (pleeg)kinderen die nu jeugdhulp ontvangen.

Waar kan ik terecht als er opnieuw zorg nodig is?

Als het (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe zorg nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp. 

Waar kan ik terecht met vragen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon van de huidige gemeente en vanaf 1 januari 2022 bij uw contactpersoon van de nieuwe gemeente.

Meer informatie over de wijziging vindt u op de website van de Tweede Kamer