Wmo-cliënten in Noordenveld tevreden over dienstverlening

7 juli 2022
Inwoners van de gemeente Noordenveld die gebruikmaken van hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn over het algemeen tevreden over de hulp die zij ontvangen. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021.

In het kader van het onderzoek kregen 216 inwoners van de gemeente Noordenveld, die in 2021 of 2020 een aanvraag voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo deden, een vragenlijst toegestuurd. 111 van hen namen deel aan het onderzoek. Zij gaven onder meer antwoorden op vragen over de manier waarop ze het contact met de gemeente ervaarden, de kwaliteit en het effect van de ondersteuning.

Meer zelfredzaamheid en hogere kwaliteit van leven

80% van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan de kwaliteit van de ondersteuning goed te vinden. 86% vindt dat de geboden ondersteuning bij de hulpvraag past. 81% van de respondenten kan zich door de hulp vanuit de Wmo beter redden. 74%  zegt door de hulp een betere kwaliteit van leven te hebben.

Ook de manier waarop cliënten contact hadden met de gemeente wordt als positief beoordeeld. 76% van de deelnemers geeft aan te weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. 77% voelde zich snel geholpen, 83% voelde zich serieus genomen en 85% van de respondenten zocht samen met de medewerker naar een oplossing.

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Op het moment dat een inwoner met een ondersteuningsvraag bij de gemeente komt, wordt diegene gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Het merendeel van de inwoners maakt hier geen gebruik van. 24% van de respondenten gaf aan bekend te zijn met de onafhankelijk cliëntondersteuner. Dat komt overeen met het landelijk beeld. De resultaten zijn over de gehele linie constant en vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Gemeenten zijn verplicht om elk jaar een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren en hierover te rapporteren. Het doel is om op basis van de resultaten de dienstverlening en de kwaliteit van de voorzieningen te verbeteren. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 is uitgevoerd door adviesbureau ZorgfocuZ.