Wijzigingen in busdienstregeling

1 juni 2021
In de begroting van het OV-bureau voor 2022 is een tekort van ruim 9 miljoen euro. Het begrote tekort wordt deels opgelost door het aantal ritten aan te passen. Dit betekent voor Noordenveld concreet dat lijn 86 vervalt. Voor lijn 83 Leek – Roden – Assen vervalt de laatste rit in beide richtingen.

Oorzaak

Het tekort van het OV-bureau wordt vooral veroorzaakt doordat reizigersaantallen en inkomsten in 2022 naar alle waarschijnlijkheid nog lang niet terug zijn op het niveau van vóór de coronacrisis. Ook is er nog geen zekerheid over een financiële bijdrage van het Rijk, die er wel was in 2020 en 2021. 

Reactie op dienstregeling 2022

Het memo met de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2022 is beschikbaar op www.ovbureau.nl. Eenieder kan hier tot vrijdag 11 juni bij het OV-bureau op reageren. Eind juni bespreekt het dagelijks bestuur de definitieve hoofdlijnen.