Weer meer ingekocht bij lokale ondernemers

22 april 2020
In 2019 kocht de gemeente Noordenveld voor € 519.000 meer in bij de lokale ondernemers dan in 2018. In totaal werd er voor € 5.043.000 lokaal ingekocht.

Wethouder Alex Wekema: ” De totale inkoop van de gemeente Noordenveld in de Regio Groningen-Assen is in 2019 met € 2.184.000 gestegen naar € 16.284.000.  Het blijft moeilijk in te schatten of er meer mogelijk is. Dit is ten eerste afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden die de gemeente in een bepaald jaar uit gaat voeren. Noordenveld is ook sterk afhankelijk van welk aanbod van bedrijven/leveranciers aanwezig is binnen de gemeente en de regio. Daarnaast is er bij de grotere projecten altijd een remmende werking. Dat komt doordat bedrijven/leveranciers van buiten de regio dan ook een eerlijke kans moeten krijgen. Het gaat dan vaak om Europese aanbestedingen, aldus de portefeuillehouder financiën. Verder past de gemeente zo veel mogelijk duurzaamheids- en sociale criteria toe in bestekken en aanbestedingsdocumenten.”

Zo veel mogelijk lokaal

Sinds 2013 staat in het inkoopbeleid van de gemeente Noordenveld dat bij onderhandse (niet Europese) aanbestedingen zoveel als mogelijk van het aantal uit te nodigen kandidaten uit het lokale dan wel regionale bedrijfsleven afkomstig is.

Alex Wekema: “Met de maatregelen die we vanwege het Coronavirus moeten nemen is het in deze periode nog belangrijker om meer lokaal in te kopen. Deze situatie geeft zorgen en onzekerheid bij inwoners, maar zeker ook bij ondernemers. De impact van de maatregelen is groot en veel ondernemers gaan naar verwachting een lastige tijd tegemoet.”