Attentie:
  • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
  • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

We beginnen weer met maaien

25 april 2022
In het voorjaar starten wij weer met het maaien van de gazons en bermen in de bebouwde kom en in het buitengebied. Dat doen we op verschillende manieren.

Maaien in de bebouwde kom 

Gazons die intensief worden gebruikt zoals sportvelden, speeltuinen en begraafplaatsen of op plekken waar de verkeersveiligheid belangrijk is, maaien we vaak en houden we kort. Op de overige locaties is meer aandacht voor het verhogen van de biodiversiteit en maaien we gefaseerd. Hierbij maaien we delen wel en delen niet. Er ontstaat op die manier een variatie aan bloeiende planten waar insecten hun voedsel kunnen vinden.  

Schapenbegrazing 

Naast het maaien met machines wordt ook dit jaar weer een deel van de bermen en gazons begraasd door schapen.  Met de schapenbegrazing ontstaat een variatie aan planten wat goed is voor insecten. Langs de waterranden grazen ze niet zodat hier plek blijft voor amfibieën en reptielen.  

Bermen in het buitengebied 

Het doel is om in deze bermen de biodiversiteit te verhogen. We stemmen het maaien hierop af. De kruiden krijgen hierdoor de mogelijkheid om te bloeien en hun zaden te laten rijpen. Het gemaaide gras voeren we af om de bermen minder voedselrijk te maken en meer bloeiende planten in de bermen te krijgen. We maaien gefaseerd. Dit betekent dat delen blijven staan zodat kleine dieren en insecten hun schuilmogelijkheid behouden en er altijd bloeiende planten als voedselbron en schuilplaats aanwezig blijven.

Vragen? 

Wanneer u nog vragen heeft of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de afdeling beheer via 088 - 050 88 86.