Warmtevisie Noordenveld ter inzage

26 maart 2021
Gemeente Noordenveld wil van het aardgas af en overstappen op nieuwe vormen van energie. Dat past bij onze ambitie voor een klimaatneutraal Noordenveld in 2040. De Warmtevisie Noordenveld is hierin belangrijk.

De warmtevisie beschrijft in stappen hoe woningen in Noordenveld aardgasvrij worden. De conceptversie van de warmtevisie staat nu online ter inzage. We horen graag uw mening! Het plan borduurt voort op het project ‘Energieke Buurten’ waarmee we met bewoners en energiecoöperatie Noordseveld in 2018 zijn gestart. Er zijn al duurzame stappen gezet tijdens het project Energieke Buurten.