Attentie:

Van maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus (bouwvakvakantie) is de balie van het gemeentehuis van 9.00 tot 12.00 uur geopend

Verlengde Tozo aanvragen vanaf 2 juni

28 mei 2020
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot en met 30 september. Vanaf 2 juni kunnen ondernemers deze bij ons aanvragen.

De Tozo vult het inkomen uit bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. Deze regeling is verlengd tot uiterlijk 30 september 2020. In tegenstelling tot de 1e Tozo-regeling wordt nu wel gekeken naar het inkomen van de partner.

Ook de verlengde Tozo vragen ondernemers aan bij de gemeente. Vanaf 1 juni staat de informatie over het aanvragen onder Regelingen voor ondernemers en zzp-ers. Tot en met 31 mei kunnen ondernemers nog een aanvraag doen voor de oude Tozo-regeling.

Aan ondernemers die de Tozo-regeling vóór 1 juni hebben aangevraagd en gekregen, sturen wij  automatisch een aanvraagformulier voor de verlengde regeling.

Andere regelingen

Het nieuwe noodpakket van het kabinet bestaat verder uit een verlenging van de NOW en een nieuwe regeling, de tegemoetkoming vaste lasten MKB.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB-ondernemers

In onder andere horeca, recreatie, evenementen en podia kunnen MKB-ondernemers een belastingvrije tegemoetkoming krijgen voor hun vaste materiële kosten. Deze bijdrage is afhankelijk van bedrijfsomvang, hoogte vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). De tegemoetkoming is maximaal € 20.000 voor 3 maanden. Deze regeling is voor de sectoren die voor de TOGS in aanmerking komen. Deze regeling kan vanaf half juni bij RVO aangevraagd worden.

Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling wordt verlengd met 3 maanden. Verwachting is dat deze NOW 2.0 vanaf 6 juli aan te vragen is. Er zijn wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere regeling.