Uitbreiding terras voor horeca

Als de landelijke plannen niet veranderen, mogen vanaf 1 juni de terrassen weer open. Daarbij moeten horecaondernemers zich houden aan de richtlijnen van de rijksoverheid (RIVM) en het meest actuele horecaprotocol (Corona). Is uw terras te klein om de 1,5 meterregel aan te houden, dan vraagt u ons toestemming om uw terras tijdelijk uit te breiden in de openbare ruimte. Stuur ons uw plan hoe u dit wilt aanpakken.

Wat u moet weten

 • Alleen horecazaken die al een terras hebben kunnen uitbreiding aanvragen
 • Veiligheid staat voorop. Niet alleen de veiligheid van uw bezoekers, maar ook van de omgeving en het verkeer
 • U houdt rekening met plaatselijke omstandigheden, zoals een weekmarkt
 • Buren binnen een straal van 50 meter en eventuele andere belanghebbenden zijn akkoord met de uitbreiding van het terras. U stemt dit zelf met hen af
 • De uitbreiding mag niet overdekt worden. Terrasverwarming mag ook niet. Parasols mogen wel
 • U haalt de uitbreiding van het terras weg na sluitingstijd
 • Sluitingstijden blijven hetzelfde. Voor daghoreca 19.00 uur en voor avondhoreca 23.00 uur
 • Komen er klachten over de uitbreiding, dan lost u na overleg met de klager het probleem op. Lukt dat niet, dan moet u de uitbreiding opheffen
 • Live muziek is niet toegestaan
 • De uitbreiding geldt tot 1 september 2020

Aanvragen

Stuur uw plan voor uitbreiding van uw terras naar de gemeente. Stuur een e-mail naar de bedrijvencontactfunctionaris die over uw gebied gaat (zie onder Meer informatie).

Neem in het plan op:

 • Situatieschets of foto van de plaats waar u de uitbreiding wilt doen
 • Beschrijving van de uitbreiding (hoe groot, hoeveel tafels)
 • Beschrijving hoe u de veiligheid garandeert. Zowel op het terras als eromheen. Wat u hierin opneemt, hangt af van de plaatselijke situatie
 • Naam van uw horecagelegenheid en uw contactgegevens

Na uw aanvraag

Onze medewerkers economische zaken overleggen uw plan met medewerkers die gaan over handhaving, verkeersveiligheid, openbare orde en veiligheid. Daarna hoort u van ons of u uw terras mag uitbreiden.

Meer informatie

Voor meer informatie of overleg neemt u contact op met 1 van onze bedrijvencontactfunctionarissen. Zij zijn elk verantwoordelijk voor een dorp of gebied.

Roden/Nieuw-Roden

Ingrid Alkema
06-46013280
i.alkema@noordenveld.nl

Norg/Veenhuizen

Tonny de Jong
06-13438406
tonny.dejong@noordenveld.nl

Peize en overige kernen/ buitengebied

Maxim Romashuk
06-54756273
m.romashuk@noordenveld.nl

Richtlijnen en protocol