Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen

Waarvoor dit formulier is

Met dit formulier vraagt u een uitkering aan voor de kosten van uw levensonderhoud. Het kabinet heeft een noodpakket opgesteld voor ondernemers die getroffen zijn door de economische gevolgen van het coronavirus. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020 en geldt voor 3 maanden. Zelfstandige ondernemers kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet terugbetaald te worden.

Kies een login methode:

DigiD

U bent een burger en heeft een burgerservicenummer (BSN). Login met DigiD. Voor meer informatie, bezoek digid.nl.

Log in met DigiD