Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Bent u ondernemer/zzp’er, werknemer of werkzoekende en heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? En kunt u daardoor uw woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. U vraagt de TONK online aan.

Wat u moet weten

 • De TONK is een tijdelijke regeling die geldt van 1 januari tot 1 oktober 2021. U kunt tot 1 november een aanvraag indienen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021
 • De TONK gaat in op de 1e van de maand
 • U krijgt een vergoeding voor de woonkosten die hoger zijn dan € 430,00 per maand. De maximale TONK vergoeding is € 500,- per maand per gezin
 • Ondernemers en zzp'ers die gebruik maken van de TOZO-regeling, kunnen ook in aanmerking komen voor de TONK

Voorwaarden

U komt voor de TONK in aanmerking als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft een inkomensterugval van 25% of meer (inkomen voor corona ten opzichte van nu)
 • Uw noodzakelijke kosten (huur, water, gas en elektra) zijn € 430,00 of meer per maand
 • Uw noodzakelijke kosten zijn 30% of meer van uw huidige gezinsinkomen
 • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan € 1.123,84 als u een alleenstaande (ouder) bent of  € 1.605,47 als u met een partner op hetzelfde adres woont
 • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.295,00 als u een alleenstaande bent of € 12.590,00 als u een alleenstaande ouder bent of met een partner op hetzelfde adres woont

Is uw gezinsinkomen hoger dan de genoemde bedragen? Of is uw vermogen hoger?

Dan kunt u toch een aanvraag indienen. De TONK-tegemoetkoming wordt in dat geval verlaagd met uw meer-inkomen en/of meer-vermogen. Aanvragen heeft geen zin als uw inkomen € 500,00 of meer per maand hoger is dan het genoemde bedrag en/of als uw vermogen € 3.000,00 of meer hoger is dan het genoemde bedrag.

Afronding coronasteunpakket (Tozo, TONK) per 1 oktober

Maandag 30 augustus maakte het demissionaire kabinet in een kamerbrief bekend definitief alle coronasteunmaatregelen tegelijkertijd af te ronden per 1 oktober 2021. Dit betekent dat er vanaf 1 oktober (met terugwerkende kracht) geen aanvraag meer kan worden ingediend voor de TONK of de Tozo 5. Meer informatie leest u op de website  van de Rijksoverheid.

Aanvragen

Heeft u geen DigiD? Bel dan voor een schriftelijk aanvraagformulier: 088 - 050 88 87

Wat we van u nodig hebben tijdens de aanvraag

Zorg dat u de documenten die u nodig heeft al op uw PC of tablet heeft staan, voordat u begint met de aanvraag.

Kopie identiteitsbewijs

Een scan of foto van uw paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning (geen rijbewijs) van uzelf, en als u samenwoont ook van uw partner.

Tip: gebruik de KopieID-app om een kopie van uw identiteitsbewijs te maken.

Noodzakelijke kosten

De bedragen en bewijsstukken van de noodzakelijke kosten die u heeft voor de woning waarin u woont:

 • hypotheek
 • WOZ-waarde van de woning
 • huur
 • beschikking huurtoeslag 2021 van de belastingdienst
 • energiekosten (gas en elektriciteit)
 • kosten waterbedrijf

Beschikbare geldmiddelen

Printscreens of pdf 's met:

 • saldo-informatie van betaal- en spaarrekening(en) van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen
 • saldoinformatie cryptovaluta, zoals bitcoins
 • waarde effecten (zoals saldo-informatie van beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot)

Gegevens over inkomen

Gegevens over inkomen van uzelf en uw partner over de maand waarin u de TONK wilt laten ingaan en dezelfde maand in 2020, zoals:

 • salarisstroken
 • boekhoudkundige gegevens eigen bedrijf
 • specificatie uitkering of pensioen
 • specificatie partner en/of kinderalimentatie
 • opbrengsten uit verhuur
 • specificatie overige inkomsten

Gegevens over het inkomen zijn voor de aanvraag van TONK niet nodig als u al een TOZO-uitkering van ons krijgt.

Toestemming partner

Als u samenwoont met een partner, moet uw partner akkoord gaan met de aanvraag voor TONK. Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, krijgt uw partner een e-mail met een link naar het online toestemmingsformulier. Wij nemen de aanvraag pas in behandeling als we de toestemming van de partner hebben gekregen.