Tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. Deze regeling is verlengd tot uiterlijk 30 september 2020. Heeft u de Tozo-regeling vóór 1 juni aangevraagd en gekregen, dan kunt u verlenging aanvragen. U krijgt hiervoor een aanvraagformulier thuisgestuurd. Heeft u nog niet eerder gebruik gemaakt van de regeling? Bel ons dan.

Over de regeling

  • In tegenstelling tot de 1e Tozo-regeling, wordt nu wel gekeken naar het inkomen van uw partner. Wij vullen uw gezinsinkomen aan tot het sociaal minimum (voor alleenstaanden tot € 1.050,- en voor gehuwden/samenwonenden tot € 1.500,-)
  • De tijdelijke ondersteuning is voor een periode van maximaal 4 maanden
  • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder en heeft de aow-leeftijd nog niet bereikt
  • U staat ingeschreven in gemeente Noordenveld
  • U werkt als zelfstandige in Nederland
  • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het handelsregister
  • U bent de onderneming gestart voor 17 maart 2020
  • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uren per jaar in uw eigen bedrijf
  • Uw gezinsinkomen is als gevolg van de coronacrisis lager dan het sociaal minimum