Tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers

Heeft u als ondernemer door het coronavirus plotseling geen of minder inkomsten? Bijvoorbeeld doordat u gedwongen bent uw zaak te sluiten? Of opdrachten, projecten of evenementen gaan niet door? Als u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien, kunt u tijdelijk inkomensondersteuning krijgen via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Wat u moet weten

De volgende documenten stuurt u mee bij uw aanvraag. U kunt ze scannen of u maakt een foto. Verzamel de bijlagen voordat u het aanvraagformulier invult.

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel
 • Kopie van uw laatste bankafschrift of bankpas

Toestemming partner

Woont u samen? Dan geeft u in de aanvraag het e-mailadres van uw partner door. Hij of zij krijgt dan een e-mail met een link naar een formulier om toestemming te geven voor deze aanvraag. Een aanvraag kan namelijk gevolgen hebben voor het recht op een aanvraag van uw partner en uw gezamenlijke belastingaanslag over 2020.

Na uw aanvraag

 • Zodra de regeling definitief is, krijgt u van ons een besluit tot toekenning
 • Eventueel vragen wij u om gegevens aan te leveren over uw inkomsten. Dat kan gaan om inkomsten uit uw bedrijf maar ook uit loondienst, als u er een baan naast heeft
 • Als het voorschot te laag blijkt, betalen wij u het resterende bedrag na. Heeft u te veel gekregen, dan moet u dat terugbetalen. Dit leest u in het besluit

Over de regeling

 • De regeling gaat met terugwerkende kracht in op 1 maart 2020 en geldt voor 3 maanden
 • U hoeft de financiële ondersteuning niet terug te betalen

Hoeveel u krijgt

Wij vullen uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Hoe hoog het bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U krijgt maximaal:

 • Alleenstaand, 18 tot 21 jaar: € 260,-
 • Samenwonend of getrouwd, 18 tot 21 jaar: € 520,-
 • Alleenstaand, 21 jaar tot aow-leeftijd: € 1.050,-
 • Samenwonend of getrouwd, 21 jaar tot aow-leeftijd: € 1.500,- 

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de aow-leeftijd nog niet bereikt
 • U staat ingeschreven in de gemeente Noordenveld
 • U werkt als zelfstandige in Nederland
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het handelsregister
 • U bent uw bedrijf begonnen voor 18 maart 2020
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf

Meer informatie

Checken of u voor de Tozo-regeling in aanmerking komt (Rijksoverheid)