Attentie:

Het probleem met DigiD op onze website is opgelost. U kunt uw aanvraag of melding waarbij u moet inloggen met DigiD weer naar ons versturen.

Tellen van de stemmen

Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau (handmatig) de in dat stembureau uitgebrachte stemmen. Dit gebeurt meestal in het stembureau. De leden van het stembureau kunnen bij het tellen van de stemmen geholpen worden door plaatsvervangende leden. Kiezers mogen deze zogeheten stemopneming bijwonen. De stemmen van het briefstemmen, de drive-in stembureaus en de vroegstemmers worden op andere locaties geteld.

Maatregelen bij het tellen van de stemmen

  • Niet alle stemlokalen zijn groot genoeg om ook bij het tellen 1,5 meter afstand te houden. In die gevallen worden de stemmen op een andere locatie geteld
  • Na afloop van de stemmingen op maandag en dinsdag telt het stembureau (alleen) het aantal kiezers dat is opgekomen. De stembussen met de stembiljetten worden afgesloten en samen met alle stempassen veilig bewaard
  • De stemmen die zijn uitgebracht op maandag en dinsdag of via briefstemmen worden al in de loop van woensdag geteld. De uitkomsten daarvan worden pas na het sluiten van alle stembureaus om 21.00 uur bekend gemaakt
  • De enveloppen van de stemmen die via briefstemmen zijn binnengekomen worden op maandag 15 en dinsdag 16 maart geopend in het gemeentehuis vanaf 9.00 uur

Waar we de stemmen tellen

De volgende stemmen worden woensdag 17 maart op andere locaties dan het stembureau geteld.

Stembureau Tellocatie Tijd
Briefstembureau 1 Gemeentehuis Roden, 1.22 Vanaf 9.00 uur
Briefstembureau 2 Gemeentehuis Roden, 1.22 Vanaf 21.00 uur
Bijzondere stembureaus Gemeentehuis Roden, Inwonersplein Vanaf 18.00 uur
Vervroegd stembureau Roden Gemeentehuis Roden, Raadzaal Vanaf 9.00 uur
Vervroegd stembureau Norg Gemeentehuis Roden, bedrijfskantine Vanaf 9.00 uur
Vervroegd stembureau Peize Gemeentehuis Roden, Inwonersplein Vanaf 19.00 uur
Drive-in stembureau Roden Brandweerkazerne, Westeresch 20, Roden Vanaf 21.00 uur
Drive-in stembureau Norg De Brinkhof, Brink 1, Norg Vanaf 21.00 uur
Drive-in stembureau Peize Brandweerkazerne, De Aanleg 4, Peize Vanaf 21.00 uur