Tekenmoment nieuwbouw gemeentewerf

7 juni 2022
Op woensdag 8 juni om 15.00 uur zetten wethouder Kirsten Ipema en directeur Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma hun handtekening onder de bouwovereenkomst voor de nieuwe gemeentewerf en het nieuwe grondstoffencentrum aan de Ekkelkamp in Roden. De bouw van het nieuwe complex zal naar verwachting dit najaar van start gaan. Oplevering staat gepland in de loop van 2023.

Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) werd eind oktober 2021 gekozen als bouwpartner voor dit project. In het ontwerp van BGDD gaat veel aandacht uit naar architectuur, verkeer, duurzaamheid, circulariteit en gebruikswaarde. Met het oog op duurzaamheid en circulariteit zullen in de nieuwbouw materialen worden gebruikt die al eerder op een andere plek zijn gebruikt. Nadat de handtekeningen zijn gezet, zal wethouder Ipema een van die bouwmaterialen overhandigen aan directeur Dijkstra van BGDD.

In het ontwerp zijn vier deelgebieden opgenomen: de gemeentewerf met stalling en werkplaatsen voor het wagenpark, het werfterrein met onder meer de voorzieningen voor de gladheidsbestrijding, het brengstation voor inwoners (grondstoffencentrum) en een parkeerterrein voor de medewerkers.