Tegemoetkoming €200,- voor lage inkomens

14 december 2021
De energieprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen. Omdat dit bij huishoudens met een laag inkomen tot problemen kan leiden, wil de Rijksoverheid deze huishoudens compenseren met een eenmalige tegemoetkoming van 200 euro.

Inwoners met een bijstandsuitkering

Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen, krijgen het bedrag van 200 euro automatisch op hun rekening gestort. Naar verwachting zal de gemeente de tegemoetkoming uiterlijk in maart 2022 overmaken. Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven de tegemoetkoming dus niet aan te vragen.

Inwoners met een laag inkomen maar zonder bijstandsuitkering

Inwoners die geen bijstandsuitkering ontvangen, maar wel een laag inkomen hebben, komen mogelijk ook in aanmerking voor de tegemoetkoming. Het gaat dan bijvoorbeeld om zelfstandigen met een laag inkomen en om IOW- en AOW-gerechtigden (zonder aanvullend pensioen). Deze inwoners ontvangen de tegemoetkoming niet automatisch en moeten deze zelf aanvragen. Het aanvragen van de tegemoetkoming kan momenteel nog niet.

Aanvragen kan pas volgend jaar

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe gemeenten de tegemoetkomingsregeling gaan uitvoeren. Begin 2022 krijgen gemeenten hierover meer informatie vanuit de Rijksoverheid. Zodra er meer duidelijk is, zullen wij inwoners informeren over hoe ze de tegemoetkoming kunnen aanvragen.

Heeft u nu een betalingsprobleem?

Heeft u nu moeite om uw energierekening te betalen? Probeer eerst zelf met uw energiemaatschappij een betalingsregeling te treffen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met de Noordenveldwerkers van de gemeente. Zij zijn telefonisch te bereiken op 088 - 050 88 84 en per e-mail op vroegeropaf@noordenveld.nl.