Subsidies culturele instellingen vanwege corona

Culturele instellingen kunnen ook in 2021 een subsidie aanvragen voor schade die zij door corona hebben geleden. Er zijn subsidies voor kleine verenigingen, voor middelgrote culturele instellingen en voor grote instellingen die jaarlijks meer dan € 50.000,- subsidie ontvangen van de gemeente.

Wat u moet weten

Subsidies zijn beschikbaar voor de volgende categoriën culturele verenigingen en instellingen:

  • Kleine verenigingen zoals zangkoren, toneelverenigingen en historische verenigingen  kunnen maximaal € 300,- per instelling aanvragen. Dit is als blijk van waardering
  • Middelgrote culturele instellingen kunnen maximaal  € 3000,- per instelling aanvragen. Dit is voor de geleden exploitatieschade van de instelling in de eerste helft van 2021 en/of voor het doen van een investering in relatie tot coronaschade
  • Voor grote culturele instellingen die jaarlijks een gemeentelijk subsidie ontvangen van meer dan € 50.000,-. Voor deze instellingen kan € 20.000,- per instelling worden gevraagd. Ook op basis van de geleden exploitatieschade van de instelling in de eerste helft van 2021, en / of voor het doen van een investering in relatie tot de coronaschade

Er zijn 2 regelingen, 1 voor kleine culturele instelllingen en 1 voor middelgrote en grote instellingen. In de regelingen staat informatie over de voorwaarden waaraan uw vereniging of instelling moet voldoen. Onderaan deze pagina staan links naar de regelingen.

Aanvragen

  • U doet uw aanvraag aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier.
  • Aanvragen kunt u indienen van 1 juli tot en met 31 oktober 2021.
  • Er is per regeling een subsidieplafond van toepassing. De (volledige) aanvragen worden op basis van ‘wie het eerst, komt die het eerst maalt’ in behandeling genomen en afgehandeld.