Subsidies culturele instellingen vanwege corona

Culturele instellingen kunnen een subsidie aanvragen voor schade die zij door corona hebben geleden. Er zijn 3 soorten subsidie, voor kleine verenigingen, voor middelgrote culturele instellingen en voor grote instellingen die jaarlijks meer dan € 50.000,- subsidie ontvangen van de gemeente.

Wat u moet weten

Subsidies zijn beschikbaar voor de volgende categoriën culturele verenigingen en instellingen:

  • Kleine verenigingen zoals zangkoren, toneelverenigingen en historische verenigingen  kunnen maximaal € 300,- per instelling aanvragen. Dit is als blijk van waardering.
  • Overige, middelgrote, culturele instellingen kunnen maximaal  € 2500,- per instelling aanvragen. Dit is voor de geleden omzetschade als gevolg van de coronacrisis.
  • Voor grote culturele instellingen, die jaarlijks een gemeentelijk subsidie ontvangen van meer dan € 50.000,- Voor deze instellingen kan € 20.000,- per instelling worden gevraagd. Ook op basis van de geleden omzetschade als gevolg van de coronacrisis.

In de 3 regelingen staat informatie over de voorwaarden waaraan uw vereniging of instelling moet voldoen. Onderaan deze pagina staan links naar de 3 regelingen.

Aanvragen

  • U doet uw aanvraag aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is als bijlage gekoppeld aan de betreffende regeling die voor uw instelling van toepassing is. De linken naar de 3 regelingen staan hieronder. Het aanvraagformulier staat bovenaan elke regeling onder het kopje 'Gegevens van de regeling' achter Externe bijlage.
  • Aanvragen kunt u indienen van 5 november tot en met 31 december 2020.
  • Er is per regeling een subsidieplafond van toepassing. De (volledige) aanvragen worden op basis van ‘wie het eerst, komt die het eerst maalt’ in behandeling genomen en afgehandeld.