Subsidie voor vrijwilligersorganisaties

29 april 2021
We krijgen een ‘Frisse start na corona’-subsidie van de provincie voor ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. De provincie wil hiermee vrijwilligersorganisaties stimuleren hun sociaal-culturele activiteiten te organiseren zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Alle typen organisaties die draaien op de inzet van vrijwilligers kunnen een subsidieaanvraag indienen. Het kan bijvoorbeeld gaan om activiteiten van sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties.

Extra steun

Wethouders Westendorp en Wekema zijn in hun nopjes met de subsidie: “Veel vrijwilligersorganisaties liggen al bijna 1 jaar stil en hebben het daardoor moeilijk. We kunnen vrijwilligersorganisaties met de subsidie net even een extra steuntje geven om er straks weer vol tegen aan te gaan.”

Hoeveel subsidie is beschikbaar?

De gemeente voegt de subsidie toe aan het Fonds Leefbaarheid. Met de subsidie van de provincie is € 100.000, beschikbaar voor sociaal-culturele activiteiten in 2021. Aanvragen worden afgewezen wanneer de grens van € 100.000 is bereikt. Dus: OP = OP.

Hoe kunnen vrijwilligersorganisatie subsidie aanvragen?

Vrijwilligersorganisaties kunnen het hele jaar subsidie aanvragen via het subsidieformulier ‘plan of activiteit’. Voorwaarde is dat organisaties minimaal 8 weken voor het begin van de activiteiten de subsidie aanvragen. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over subsidies? Bel dan met de gemeente  088 - 050 88 87 en vraag naar Maria Drenth.