Subsidie nodig in 2020? Aanvragen kan nog

30 maart 2020
Wilt u subsidie aanvragen voor uw activiteit? Dat kan! Gemeente Noordenveld verstrekt subsidies voor bijvoorbeeld sport, cultuur, leefbaarheid en het vieren van 75 jaar vrijheid.

Aanvragen van incidentele subsidie

U vraagt subsidie aan via e-mail: postbus@noordenveld.nl. Voor meer informatie belt u Maria Drenth 050 -50 27 436.

 • Doe een aanvraag minimaal 6 weken voor aanvang van de activiteit
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst
 • De afhandeling duurt maximaal 6 weken
 • Subsidie wordt toegekend tot het geld op is

In de aanvraag geeft u informatie over:

 • Hoe we u of uw organisatie kunnen bereiken
 • Voor welke activiteit de organisatie subsidie aanvraagt
 • Hoeveel de activiteit totaal kost
 • Hoeveel subsidie de organisatie nodig denkt te hebben
 • Wat de eigen bijdrage is aan de activiteit
 • Welke andere organisaties bijdragen aan de activiteit
 • Alle overige informatie die u wilt delen

Met de aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Een recent afschrift van de bankrekening op naam van de organisatie
 • Projectplan
 • Begroting
 • Wanneer de organisatie nog niet eerder een subsidie heeft aan gevraagd: een afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Beschikbare incidentele subsidies

Dorpenfonds

Voor het realiseren van ideeën die uw buurt, wijk of dorp verbeteren, waarbij de inwoners zich actief inzetten of meebetalen aan het project.

Fonds Leefbaarheid

Voor activiteiten die de leefbaarheid in uw wijk en de betrokkenheid van inwoners stimuleren. 

75 jaar vrijheid

Voor activiteiten die bijdragen aan het gedenken van 75 jaar vrijheid in Noordenveld. 

Aanvragen kunt u indienen tot 1 november 2020.

Sport en cultuur

Voor sportieve en culturele activiteiten.

Hartveilig Noordenveld

Voor de aanschaf van een AED, een buitenkast of een AED-cursus.

Aanvragen kunt u indienen tot en met 31 december 2020.