Subsidie Activiteiten BNG Erfgoedprijs

Bij de uitvoering van de BNG erfgoedprijs stellen we subsidie beschikbaar, namelijk de subsidie Activiteiten BNG Erfgoedprijs. De subsidie is gericht op het uitvoeren van extra activiteiten die vrijwilligerswerk in het erfgoed stimuleren. Ook het bevorderen van de samenwerking tussen instellingen en verenigingen is hierin belangrijk. Stichtingen en verenigingen uit Noordenveld kunnen de subsidie aanvragen van 15 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. 

Wat u moet weten

 • U krijgt subsidie als u voldoet aan de voorwaarden en er nog geld beschikbaar is
 • De subsidie is voor activiteiten die;
  - het vrijwilligerswerk in en van de instellingen stimuleren
  - de samenwerking tussen instellingen bevorderen
  - nieuw zijn of anders en/of aanvullend op bestaande (jaarlijkse) activiteiten
 • U kunt een maximaal bedrag van €2000,- aanvragen
 • Als u de subsidie heeft ontvangen kunnen activiteiten worden gerealiseerd tussen 15 januari en 31 december 2022

Voorwaarden

 • Uw instelling is gevestigd en actief in de gemeente Noordenveld
 • U heeft geen winstoogmerk, dus bijvoorbeeld een stichting of een vereniging
 • U organiseert activiteiten gericht op de kunsten, materieel en cultureel erfgoed die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie
 • U draagt zelf minimaal een kwart bij uit eigen middelen aan de activiteit
 • U gebruikt de subsidie niet om eten, drinken of normale bedrijfsvoering mee te betalen. Organisaties die u ondersteunen ontvangen nog geen subsidie 
 • Alle voorwaarden staan in de nadere regel Activiteiten BNG Erfgoedprijs gemeente Noordenveld

Aanvraag

Er is per instelling 1 aanvraag mogelijk. Via het aanvraagformulier subsidie Activiteiten BNG Erfgoedprijs dient u uw aanvraag in. De aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.  Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben.